Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Små melkebruk vil forsvinne i stort antall

Mer enn 600 melkekvoter er så langt meldt inn for salg, og det er de minste produsentene som gir seg.

KVOTESALG: Det vil trolig forsvinne kyr fra mange mindre båsfjøs etter årets utkjøpsrunde. Illustrasjonsfoto
KVOTESALG: Det vil trolig forsvinne kyr fra mange mindre båsfjøs etter årets utkjøpsrunde. Illustrasjonsfoto

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det var 2095 foretak med melkekvoter på opp til 100 000 liter ved inngangen til 2019. Disse produsentene hadde til sammen 8,7 prosent av den totale melkekvoten.

Om vi går ti år tilbake, til 2009, var det tilsvarende tallet 5 381 foretak. Det vil med andre ord si at frafallet har vært på 329 bruk i året. Mange har gitt seg med melk, mens andre kjøpt eller leid kvote og økt produksjonen. 2009 var året da vi så vidt bikket under 12 000 foretak med melkevote.

I alt var det 7 831 foretak melkekvoter da Landbruksdirektoratet oppsummerte statusen i mars i 2019. Om vi legger frafallet i løpet av fjoråret sammen med de som har meldt kvoten for salg i år, kryper vi trolig ned mot 7 000 melkebruk i løpet av kort tid.

I alt hadde 609 melkeprodusenter meldt fra om at de ønsker å selge kvoten sin. Den samlede mengden melk som er påmeldt i salget er på 53,5 millioner liter, mens målet var 40 millioner liter.

Annonse

Gjennomsnittskvoten som er meldt inn for salg på snaut 88 000 liter, og selv om det også er noen større produsenter som ønsker å gi seg med melk, viser dette at frafallet blant de minste produsentene kommer til å bli stort.

I Tine sin årsrapport for 2019 går det fram at 10,9 prosent av melka til Tine kom fra bruk med kvoter under 100 000 liter. Går vi tilbake ti år, til 2009, var det tilsvarende tallet 26,6 prosent. En nedgang på nesten 16 prosentpoeng.

Ser vi på tall for bruk som har mellom 100 000 og 200 000 liter i kvote ser vi det samme forholdet. Mens 43,1 prosent av melka kom fra slike bruk for ti år siden, var tallet for fjoråret på 26,4 prosent. Det gir en nedgang på nærmere 17 prosentpoeng.

Melkebruk over dagens gjennomsnittsstørrelse, de med kvoter over 200 000 liter, har derimot doblet andelen melk som er levert til Tine. I 2009 stod disse brukene for 30,3 prosent av leveransene, mens i dag er tallet 62,7 prosent. Det tilsvarer en økning på vel 32 prosentpoeng.

Neste artikkel

Dette er det nye forholdstallet på kumelk