Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snart settes melkekvote-salg på vent

Fra 1. august 2019 er det stopp i salg av melkekvoter

Melkevolumet skal reduseres med 100 millioner liter. Slik påvirker det kjøp og salg av melkekvoter. Arkivfoto.
Melkevolumet skal reduseres med 100 millioner liter. Slik påvirker det kjøp og salg av melkekvoter. Arkivfoto.

Det har vært mye snakk om melkekvoter i årets jordbruksforhandlinger. Først kunne vi lese at markedsregulator Tine ønsket en ordning med skattefritak for kvotesalg og at statlig oppkjøp av kvote må økes fra 20 til 70 prosent.

Deretter foreslo jordbrukets forhandlingsutvalg å tvangsselge 20 prosent av kvoten til staten, for å få bukt med leiekvoter.

REGNINGA GÅR TIL MELKEBONDEN

Begge forslagene skrinlagt i forhandlingene. I stedet ble det bestemt at produksjonen skal tas ned ved bruk av forholdstall, altså fordele reduksjonen på alle produsenter. I tillegg skal partene til høsten vurdere en utkjøpsordning, betalt over omsetningsavgifta, som produsentene også betaler selv.

Annonse

Hvordan ordninga vil se ut, skal være klart innen 1. oktober i år. Men allerede nå er partene er enige om at en oppkjøpsordning ikke fører til at melkeproduksjonen blir flyttet og sentralisert. Det vil bli vektlagt hvor bøndene bor, når kvotene blir kjøpt opp, skriver Bondebladet.

MÅ TA NED PRODUKSJON

Bakgrunnen for all kvotepraten er at eksportstøtten til Jarlsberg avvikles sommeren 2020, og Tine vil sitte igjen med 100 millioner liter melk for mye. Det betyr at produksjonen må tas ned.

Så hva skjer med kvotesalg i mellomtida? Frem til 1. august 2019 er det ingen endringer, informerer Landbruksdirektoratet på sine nettsider. Da gjelder de samme reglene for kjøp og salg som før.

Eier du en landbrukseiendom med grunnkvote, kan du selge hele eller deler av kvoten din, hvorav 20 prosent må selges til staten til en fast pris på 2,50 kroner per liter. De resterende 80 prosentene kan selges privat, til en avtalt pris med kjøper.

Men etter 1. august, når inneværende omsetningsrunde utløper, har du ikke lov til å kjøpe eller selge melkekvote. Da settes ordningen på vent før et nytt samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober i år.

Les mer om kvoteordningen hos Landbruksdirektoratet.

Neste artikkel

Arbeidsintensivt, men veldrevet