Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snur på prisreduksjon for småfe

Slaktetrekket går ekstra hardt ut over småfeprodusenter

SNUR: Etter en helhetsvurdering ser Nortura at oppjusteringen av slaktetrekk slå uforholdsmessig hardt ut på småfeprodusentene. Foto: Kristin Bergo
SNUR: Etter en helhetsvurdering ser Nortura at oppjusteringen av slaktetrekk slå uforholdsmessig hardt ut på småfeprodusentene. Foto: Kristin Bergo

Forrige uke meldte Nortura at de, på grunn av sterkt økte slakteriutgifter knytta til strøm, så seg nødt til å skru opp slaktetrekket, og dermed redusere utbetalinga for alle dyreslag. Etter en helhetsvurdering, har de imildertid bestemt seg for å justere ned igjen slaktetrekket for småfe, fordi de ser at prisjusteringen slår uforholdsmessig hardt ut for saueprodusentene, skriver de i en pressemelding.

– I ettertid ser vi at spesielt tidspunktet det kom på, gjorde at det slo ekstra hardt ut for saueprodusentene. Vi har derfor gått en ny runde nå og blitt enig om å redusere trekket på sau og lam, sier visekonsernsjef i Nortura, Hans Thorn Wittussen.

Mens de andre dyreslagene har slaktet en del av årsvolumet sitt før slaktetrekket blei oppjustert, og dessuten vil ha mulighet til å ta igjen kostnadsøkningen ved ny engrospris fra over nyttår, er ikke dette mulig for småfeprodusentene, som hovedsakelig slakter på høsten.

Annonse

Derfor justerer Nortura nå slaktetrekket for småfe ned fra 48 øre for sau, ungsau og vær og 55 øre for lam, til 29 øre for begge kategorier. Endringen får tilbakevirkende kraft, slik at alle som har levert småfe til slakt etter 5. september vil få 29 øre i slaktetrekk.

Neste artikkel

Fagdag om kostnadsveksten