Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sørg for at dyra er beitedyktige

Helsetjenesten for sau gir deg råd.

RÅD: Sjekk gjerne Helsetjenesten for sau sine sider for flere tips om beitedyktighet. Foto: Marit Glærum.
RÅD: Sjekk gjerne Helsetjenesten for sau sine sider for flere tips om beitedyktighet. Foto: Marit Glærum.

- Etter en lang vinter og en hektisk lammingsperiode, kan beitesesongen ofte være kjærkommen for både to- og firbeinte. Beitesesongen, og spesielt bruken av utmark, utgjør et betydelig velferdsgode for sauene våre. Både store og små får anledning til mosjon og å utøve naturlig atferd, skriver Helsetjenesten for sau i et nyhetsbrev.

Men det er viktig at man har gode rutiner for å sikre at sauene er friske, spreke og i stand til å ta vare på seg selv, før man slipper dem på utmark. Dyra skal med andre ord være beitedyktige.

- Sau som slippes på utmarksbeite skal være friske, lammene skal være livskraftige og i god stand til å følge mor og få nok melk og beite til en tilfredsstillende tilvekst. Holdet på søyene og vårtilveksten til lammene er gode indikatorer på om dyrene er klare for livet i utmarka, skriver de og anbefaler å gå tilsynsrunder på vårbeitet, og vurdere hvordan søyer og lam følger hverandre.

Annonse

SE PÅ ALLE

Helsetjenesten oppfordrer til å ha et spesielt blikk på unge søyer, søyer som har mange lam og de som har adoptivlam.

- Som et utgangspunkt bør lammene være minst to uker før slipp i utmark. For å vurdere om dyrene er beitedyktige må vi vurdere både søya og lammene hver for seg, samt søya og lammene sammen. Dyr som er sjuke og svake skal holdes på hjemmebeite til de eventuelt blir i god nok stand til å slippes i utmark. Andre forhold som næringstilgang og terreng i beitet, været, størrelser på puljer ved slipp og eventuell drivetid, må også tas i betraktning. Sørg for gode slipprutiner. Slipper du dyrene ut i puljer er det viktig at søyer og lam få tid til å roe seg ned slik at de finner hverandre før de starter vandringen til sommerbeite, skriver de.

Neste artikkel

Stadig på jakt etter bedre forvaltning av norsk ull