Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Starter gjødselbørs i Trøndelag

Transportfirmaet Hatlinghus AS vil ha kontakt med bønder med overskudd av husdyrgjødsel samt folk med ledig spredeareal eller gjødsellager.

Noen har for mye husdyrgjødsel, andre setter opp nye kummer for å kunne ta imot biorest. Gjødselbørsen er interessert i å komme i kontakt med bønder i begge kategorier. Foto: Privat.
Noen har for mye husdyrgjødsel, andre setter opp nye kummer for å kunne ta imot biorest. Gjødselbørsen er interessert i å komme i kontakt med bønder i begge kategorier. Foto: Privat.

I november i fjor vant Hatlinghus AS anbudsrunden om å transportere biorest fra Biokraft AS i Skogn til bønder som trenger organisk gjødsel. Nå er transportfirmaet i full gang med å etablere avtaler med bønder som ønsker å ta imot biorest fra anlegget.

Biogassanlegget på Skogn produserer biogass på avfall fra fiskeindustrien. Bioresten herfra er dermed ikke godkjent til bruk i økologisk landbruk.

Det er biogassanlegget som betaler for transporten, så bioresten er gratis for de som tar den imot. Mottakeren får også kompensasjon for eventuell lagring av bioresten.

Gjødselentreprenør: Espen Hatlinghus vant anbudet om å transportere biorest fra biogassanlegget på Skogn til bønder som trenger organisk materiale. Foto: Privat
Gjødselentreprenør: Espen Hatlinghus vant anbudet om å transportere biorest fra biogassanlegget på Skogn til bønder som trenger organisk materiale. Foto: Privat

Fraktes med tanksemi

Bioresten fraktes fra anlegget til mottakere ved hjelp av lastebil med tanksemi med lasterobot som også kan transportere husdyrgjødsel.

Annonse

– Utstyret vårt har kapasitet til å frakte 32 kubikk per tur. Totalt skal vi transportere 20 000 tonn biorest i året, forteller Espen Hatlinghus.

Hvor krevende eller enkelt det vil bli å finne mottakere for bioresten, avhenger blant annet av hvordan den nye gjødselvareforskriften blir.

– Jo strengere forskriften blir, jo lenger vekk fra de mest aktive jordbruksområdene må vi sannsynligvis transportere bioresten, avslutter Hatlinghus.

Optimal utnyttelse

Hatlinghus etablerte nylig nettsida gjodselborsen.no og responsen har ikke latt vente på seg.

– Formålet med gjodselborsen.no er å få utnyttet husdyrgjødsel/biorest på en best mulig måte der den trengs som mest. Selv om mange aktive bønder har mer enn nok husdyrgjødsel selv, finnes det fremdeles arealer i midt- Norge som har godt av å få tilført organisk materiale. De som tar kontakt er alt fra store kornprodusenter uten tilgang på egen husdyrgjødsel til bønder med tomme gjødsellager og areal som ikke har fått husdyrgjødsel på lange tider. Også bønder som har for lite spredeareal i forhold til hvor mange dyr de har på gården, har tatt kontakt, forteller Espen Hatlinghus.

Neste artikkel

Bekymret for bruk av avløpsslam i jorda