Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Starter rådgivingstjeneste for biogassproduksjon

NORSØK, NLR, Landbruk Nordvest og Norges Vel etablerer et kompetansesenter for å kunne gi råd om biogassproduksjon i landbruket.

Selv om vi ligger langt bak myndighetenes mål om at 30 prosent av husdyrgjødsel skal omdannes til biogass innen 2020, er det stor interesse for biogass i landbruket. Nå går flere store landbruksaktører sammen om et nasjonalt kompetansenav for biogass. Foto: Øystein Heggdal
Selv om vi ligger langt bak myndighetenes mål om at 30 prosent av husdyrgjødsel skal omdannes til biogass innen 2020, er det stor interesse for biogass i landbruket. Nå går flere store landbruksaktører sammen om et nasjonalt kompetansenav for biogass. Foto: Øystein Heggdal

Ifølge biogassbransjen.no blir rundt 70 000 tonn med husdyrgjødsel brukt til produksjon av biogass i Norge i dag. Det tilsvarer kun èn prosent av all husdyrmøkka som produseres, tross myndighetenes ambisiøse mål om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skulle brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Selv om vi er langt bak målet som myndighetene satt, er det mange bønder som er interessert i biogass og lurer på hvordan de kan starte opp med produksjonen. For å sikre at kompetansen på området når ut til bøndene, har nå Norsk senter for økologisk landbruk, Norsk Landbruksrådgiving, Landbruk Nordvest og Landbruk Vel gått sammen om å starte opp et nasjonalt kompetansenav for fornybar energi, skriver biogassbransjen.no.

Hensikten med kompetansenavet er å sørge for at denne kunnskapen er lett tilgjengelig, og å øke kompetansen blant rådgiverne i NLR. Kompetansenavet skal også være et sted hvor rådgiverne kan henvende seg for å få støtte og informasjon om biogass og fornybar energi.

Annonse

Som en del av kompetansenavet skal NORSØK og Landbruk Nordvest lære av praktiske erfaringer fra bønder som allerede har etablert biogassanlegg, melder biogassbransjen.no. Denne kunnskapen skal blant annet spres til rådgiverne i NLR, og brukes i egne kursopplegg arrangert av Norges Vel.

Neste artikkel

Flere kan produsere høstkorn