Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stillstand for økologiske husdyr

Mer økologiske egg, men ellers er det store bildet at økologisk husdyrproduksjon er i stillstand eller tilbakegang i Norge.

ANDEL: Også i økologisk melkeproduksjon har antallet kyr gått ned de ti siste årene, men andelen kyr er omtrent den samme som før. Foto: Dag Idar Jøsang
ANDEL: Også i økologisk melkeproduksjon har antallet kyr gått ned de ti siste årene, men andelen kyr er omtrent den samme som før. Foto: Dag Idar Jøsang

På ti år har produksjonen av økologiske egg blitt doblet, men ellers har andelen husdyr i økologisk landbruk, stått på stedet hvil eller gått tilbake.

Én av 13, eller 7,1 prosent, av norske verpehøner får eggene sine i kartonger merket økologiske egg. Det går fram av Animalia sin rapport «Kjøttets tilstand». I antall var det 325 000 verpehøns over 20 uker, som er mer enn dobbelt så mange som i 2011. I Sverige og Danmark har de til sammenligning tre og en halv til fire ganger så mange økologiske verpehøner som i Norge.

FOR ANDRE ØKOLOGISKE husdyrproduksjoner er det ingen store endringer. Antallet kyr i økologisk melkeproduksjon har blitt redusert, akkurat som antallet i konvensjonell melkeproduksjon. Det har blitt 1 200 færre økokyr, men prosentandelen er stabil. Den var 3,6 prosent i 2011 og hadde sunket til 3,5 prosent i 2021.

Like godt følge med utviklinga i det konvensjonelle landbruket har ikke den økologiske ammekuproduksjonen holdt. Antallet har riktig nok økt med tusen ammekyr, men økninga er mindre enn hos de konvensjonelle produsentene. For ti år siden hadde økoproduksjonen en andel på 5,3 prosent, mens den i dag er på 3,9 prosent.

Annonse

ANDELEN ØKOLOGISKE SAUER har styrket seg fra 4,6 prosent i 2011, til 5,2 prosent i 2021, men i antall er det blitt 2 600 færre.

Da Grøstadgris la om igjen fra økologisk, til kun å markedsføre svinekjøttet som frilandsgris, sank den lille andelen som var av økologiske avlspurker og slaktegris, men er nå tilbake på om lag samme nivå igjen. Det er likevel ikke snakk om mer enn 356 avlspurker og 1 655 slaktegriser.

ØKOKYLLING ER HELLER IKKE stort i Norge. Ifølge Animalia var det 140 000 av slaget i 2021. Det utgjorde 0,9 prosent av den norske kyllingproduksjonen i fjor. Produksjonen var ikke aktuell da Animalia summerte tallene for 2011.

Neste artikkel

Stillstand for økologiske husdyr