Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Storfetuberkulose påvist i Rogaland

Ei melkeku i Ryfylke i Rogaland har fått påvist storfetuberkulose. Dette er det første tilfellet i Norge siden 1986.

Et tilfelle av storfetuberkulose er påvist i Rogaland. Mattilsynet jobber nå med å finne smittekilden og kartlegge kontaktbesetninger. Foto: Kristin Bergo
Et tilfelle av storfetuberkulose er påvist i Rogaland. Mattilsynet jobber nå med å finne smittekilden og kartlegge kontaktbesetninger. Foto: Kristin Bergo

Kua som har fått påvist sykdommen blei slakta i november, og besetningen den kom fra har vært båndlagt siden. Mistanken oppstod på slakteriet i begynnelsen av november, i forbindelse med ordinær slaktekontroll som Mattilsynet gjennomfører på alle dyr.

Prøver fra melkekua ble først analysert ved Veterinærinstituttet, før diagnosen ble bekreftet av EU sitt referanselaboratorium i Madrid 8. desember, skriver Mattilsynet.

Storfetuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium bovis, og ble erklært utryddet i Norge i 1963. Siden den gang har det kun vært påvist to tilfeller på 80-tallet, og Norge har internasjonal fristatus for sykdommen. Dette enkelttilfellet påvirker ikke fristatusen, annet enn på den aktuelle gården.

Annonse

Selv om storfetuberkulose er regnet som en zoonose, en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker, mener Folkehelseinstituttet at det ikke er noen fare for smitte til den generelle befolkningen i dette tilfellet. Melkekua blei kassert i forbindelse med slakt, og all melk er pasterusiert, og utgjør dermed ingen smitterisiko.

Mattilsynet jobber nå med å finne smittekilden og undersøke de andre dyra i besetningen. Aktuelle livdyrkontakter blir også fulgt opp.

Neste artikkel

Mer infeksjoner i moderne fjøs