Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Styrker satsinga på grovfôr

Tines nye grovfôrprogram setter grovfôrkvalitet på agendaen, for å forbedre resultatet på enkeltbruk, og øke norskandelen i fôret til norske melkekyr.

Det er fortsatt mulig å melde seg på Tines grovfôrprogram for sesongen 2022. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Det er fortsatt mulig å melde seg på Tines grovfôrprogram for sesongen 2022. Arkivfoto: Norsk Landbruk

For å nå Tines uttalte mål om økt norskandel i fôret til norske melkekyr, er grovfôrkvaliteten en viktig nøkkelfaktor for å lykkes. En av utfordringene med grovfôrdyrking er at den foregår under svært variable forhold, både mellom deler av landet, mellom gårdsbruk og også mellom skifter. Derfor satser Tine nå på et grovfôrprogram hvor rådgiver og grovfôrprodusent sammen skal kartlegge behovet og potensialet for grovfôrdyrking på gården, og legge en plan for hvordan man kan oppnå best mulig resultat hos seg.

– Vi har hatt en del fokus på grovfôr de siste åra, og nå øker vi aktiviteten med et program for å følge opp produsenter som ønsker forbedring i dyrkinga, forteller fagsjef i Tine rådgiving, John Fløttum til Norsk Landbruk.

– I programmet har vi 40 rådgivere med god kompetanse på grovfôr, som skal hjelpe deltakerne med å se på hvordan de kan øke avlingsmengden, energikonsentrasjonen og proteininnholdet i grovfôret, utifra forutsetningene på hver enkelt gård, sier han.

Grovfôrprogrammet skal blant annet ta i bruk satelittbilder fra Atfarm, for å vurdere avlingspotensialet og tiltak for bedre gjødselutnyttelse, og legge en plan for høstingstidspunkt etter varmesumkurver fra Eana Skifte.. Deltakerne deles også inn i grupper, og det er lagt opp til minst to digitale møter for diskusjon og erfaringsutveksling mellom deltakere i samme distrikt.

Inkludert i prisen får man fem grovfôrprøver, og hjelp til planlegging av hvordan fôret bør disponeres kommende sesong. Fôringsrådgiving basert på analysene må man imidlertid bestille utenom programmet.

John Fløttum, Fagsjef Tine rådgiving. Foto: Privat
John Fløttum, Fagsjef Tine rådgiving. Foto: Privat
Annonse

I tillegg til forbedret fôrkvalitet, skal grovfôrprogrammet bidra til en sunn utvikling i driftsøkonomien.

– Rådgiver og bonde legger til grunn at grovfôrproduksjonen skal være bærekraftig, og da må totaløkonomien med i vurderinga, sier Fløttum.

– Økte gjødselkostnader er en kjempeutfordring, som vil være viktig å ta i betraktning når rådgiver og produsent velger dyrkingsstrategi, fortsetter han.

Deltakelse i programmet koster 9 500 kroner per bruk, og gir deltakerne løpende rådgiving og oppfølging gjennom sesongen 2022. Ønsker du å melde deg på er det fremdeles muligheter, selv om kapasiteten muligens begynner å fylles opp i enkelte distrikter. Fløttum råder interesserte til å kontakte sin faste Tine-rådgiver, som kan henvise videre til nærmeste rådgiver i grovfôrprogrammet.

– Vi mener dette opplegget vil være veldig lærerikt og faglig nyttig, og tror at mange har et uutnyttet potensiale i dyrking og fôring av grovfôr, som vi ønsker å hjelpe dem med å nå, avslutter han.

Neste artikkel

– Vi etterlyste en mer pragmatisk holdning