Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svenske melkebønder kan få hele Arlas overskudd

Ekstraordinær situasjon, krever ekstraordinære tiltak, mener meierisamvirkets ledelse.

Som et resultat av lav melkepris over tid og den tørreste sommeren i manns minne, har ledelsen i det svenske meierisamvirket Arla foreslått at hele selskapets overskudd for 2018 skal utbetales til andelshaverne.

Annonse

Ender resultatet innenfor de normalt vedtatte rammer for overskuddsfordelingen, kan andelshaverne vente seg ni-ti øre ekstra per kilo melk, i tillegg til de normale etterbetalingene på sju øre kilo.

Fordi beslutningen er et brudd på vanlig praksis for resultatdisponering, er ikke forslaget endelig før representantskapet har vedtatt det.

Neste artikkel

Til Kina med antistoffer