Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sviktende kjesalg

Rundt en tredjedel av kjeslaktene Nortura tar i mot går tilbake til produsentene som retur- eller nisjeslakt. Det gjelder også for disse karene som gikk på beite hos Eline Bryn
 på Bryn gårdsmeieri i fjor. Foto: Marit Glærum.
Rundt en tredjedel av kjeslaktene Nortura tar i mot går tilbake til produsentene som retur- eller nisjeslakt. Det gjelder også for disse karene som gikk på beite hos Eline Bryn på Bryn gårdsmeieri i fjor. Foto: Marit Glærum.

Nortura hadde også i år en kampanje på kje i samarbeid med geitebønder som leverer til anleggene på Sandeid, Førde, Gol og Malvik. Kjeene ble solgt i ferskvarediskene hos Jacobs-butikkene, Meny og Spar.

Vi fikk inn 2355 kje til slakt, som tilsvarer nesten 17 tonn. I de tre kampanjeukene solgte vi i underkant av fem tonn, en nedgang på 29 prosent fra i fjor, skriver Nortura.

Annonse

Kjeslakta var i følge Nortura av veldig god kvalitet. Målet er å jobbe for å finne flere aktuelle kunder med ferskvaredisk til neste års kampanje.

- I 2017, da Forbrukerinspektørene satte fokus på kje som matressurs, var det til stor hjelp for salget, forteller de.

Stadig flere geitebønder tar kje i retur som nisjeslakt og står for salget selv. Rundt en tredel av kjea som ble slakta i Nortura i 2018 ble solgt som retur- eller nisjeslakt. Industrikunder står for vel en tredel, og opp mot en tredel blir solgt gjennom kampanjen eller går til egen produksjon i Nortura.

Neste artikkel

Fulltegnet storfe-kongress inspirerte over 600