Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svinekjøtt-bonanza i Europa

Utbruddet av Afrikansk Svinepest i Kina påvirker nå svineprisene i Europa

Utbruddet av afrikansk svinepest i Kina har ført til økte avregningspriser på svinekjøtt i Europa.

– Vi må ikke glemme at dette er en katastrofe for kinesiske bønder, for selv om det gir muligheter for oss, så sier det også noe om den katastrofe det ville ha vært om afrikansk svinepest (ASF) kom hit til Danmark, sier Lars Albertsen i Danish Crown til Landbrugsavisen.

Etter en periode med veldig lave avregningspriser på svin i Danmark har nå gigantslakteriet Danish Crown hevet avregningsprisen to ganger på en uke, til sammen over 50 øre per kilo.

Og det samme finner vi igjen ned gjennom Europa der Spania er prisledende med en avregningspris på 16,05 kroner per kilo. Franskmennene henger på med 14,60 kroner per kilo, Nederland med 13,57 kroner per kilo og Danmark nederst med 13,45 kroner per kilo.

Årsaken er et markant fall i antall svin i Kina som følge av det enorme utbruddet av Afrikansk Svinepest. Tall fra det kinesiske landbruksdepartementet viser et fall i antallet svin på 16,6 prosent og at purkebestanden er redusert med nesten 20 prosent. Kina huser over halvparten av verdens griser og hadde før AFS-utbruddet en total besetning på over 700 millioner svin.

Produksjonsbortfallet i Kina gir igjen eksportmuligheter for europsiske svineprodusenter, men hvor stor etterspørselen etter svinekjøtt fra Asia vil bli er det vanskelig å spå.

Annonse

– Det er flere ukjente faktorer her, en av dem er hvorvidt sykdommen vil påvirke forbrukernes lyst til å spise svinekjøtt. Den forsvinner nok ikke fra en dag til en annen, men det er en faktor som kan endre på importbehovet, mener Albertsen.

Men Albertsen, som er Danish Crowns globale salgsdirektør, forteller også om en markant endring i markedet allerede.

– I løpet av den siste uka har vi gått fra i stor grad å ringe til kundene til at det nå først og fremst er kundene som ringer til oss. Det er en helt ny virkelighet og er et klart tegn på at psykologien i markedet er i ferd med å forandre seg, sier Albertsen.

På Africa Pork Event i Johannesburg 13. mars fortalte Topigs Norsvins Grant Walling at ASF-utbruddet hadde ført til en reduksjon på fem millioner purker og 75 millioner slaktegris i Kina, skriver Agriorbit.

Da Grant Walling i Topigs Norsvin orienterte om det internationale svinemarkedet på Africa Pork Event var det situasjonen i Kina som var i fokus.

Noe som igjen førte til en reduksjon på kinesisk soyaimport på 90 millioner tonn. Til sammenligning produserer vi i Norge 1,6 millioner slaktegris og importerer i underkant av 200 000 tonn soya til kraftfôr til husdyr.

Neste artikkel

Kastrasjonsfrie griser født i USA