Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Testet vannrensing mot ødemsjuke

Svinebøndene Ingvill og Torstein Myking er blant de første i Norge som har testet ut vannrenseanlegget Anolytech. Selv om det ikke ga den effekten de håpet på, opplevde de andre positive sider ved systemet.

Bakteriefritt: Renseanlegget Anolytech blander det ufarlige desinfeksjonsmiddelet hypoklorsyre i drikkevannet i fjøset. Da skal både vann, rør og drikke­nipler bli bakteriefritt, ifølge produsenten. Foto: Privat
Bakteriefritt: Renseanlegget Anolytech blander det ufarlige desinfeksjonsmiddelet hypoklorsyre i drikkevannet i fjøset. Da skal både vann, rør og drikke­nipler bli bakteriefritt, ifølge produsenten. Foto: Privat

De siste par årene har svinebøndene fra Ål i perioder hatt utfordringer med ødemsjuke i grisehuset. Sykdommen skyldes en oppblomstring av bakterier i tarmen på grisen. Giftstoffer fra bakteriene tas opp i blodet og ødelegger karveggene. Det kan føre til lekkasje av væske ut fra blodkar, og at væske samler seg opp i vevene. Symptomer på ødemsjuke er at grisene enten får sjanglete gange, eller at de blir liggende nede på siden.

– De har ofte løs mage først. Så kan giftstoffene komme opp i hodet, og man kan se at de blir hovne i øynene. Da er det ofte veldig akutt, og mange kan stryke med på kort tid, forteller Torstein.

VANNET FORURENSES I FJØSET

Svinebøndene opplever at ødemsjuka dukker opp tilsynelatende litt tilfeldig hos noen kull, uten at de helt klarer å sette fingeren på hva det er som utløser det.

– Det dukker stort sett opp i den litt kritiske fasen, rundt to til tre uker etter avvenning, når grisen begynner å øke fôropptaket. Derfor er vi litt mer restriktive med fôringa i den fasen, men vi ønsker jo egentlig å kunne fôre maksimalt for å få best mulig tilvekst, forklarer Ingvill.

De mener begge at det må være noe ved miljøet som skaper problemet, og at det kan være en kombinasjon av flere faktorer.

De tok vannprøver i høst, og siden de ikke var helt fornøyde med resultatet, gikk de til anskaffelse av vannrenseanlegget Anolytech. Det produseres av et svensk firma, som leier ut anlegget for 4 000 kroner i måneden. Inkludert i leieavtalen, er to servicebesøk i året.

Anlegget renser vann og rørsystem ved hjelp av hypoklorsyre, som er et ufarlig desinfeksjonsmiddel.

– Poenget med renseanlegget er å unngå at vannet blir forurensa av bakterier, som kommer seg inn i røra via drikkeniplene. Vi har sett at grisene i bingene som er innerst i fjøset, er mer utsatte for å få ødemsjuke. Vi trodde det handlet om at det er dårligere sirkulasjon i vannet der, og derfor større oppblomstring av bakterier i røra, forklarer Torstein.

Ingvill og Torstein Myking er saue- og svinebønder fra Ål i Hallingdal. Selv om vannrensinga ikke hadde effekt mot ødemsjuka, ser de andre fordeler med reint drikkevann, og er fornøyde med investeringa. Foto: Kristin Bergo
Ingvill og Torstein Myking er saue- og svinebønder fra Ål i Hallingdal. Selv om vannrensinga ikke hadde effekt mot ødemsjuka, ser de andre fordeler med reint drikkevann, og er fornøyde med investeringa. Foto: Kristin Bergo

IKKE ØNSKET EFFEKT

Ekteparet har hatt rensesystemet i fjøset siden ok­tober og har gradvis trappet opp konsentrasjonen av hypoklorsyre i vannet, for sakte, men sikkert å finne fram til riktig mengde. Likevel opplevde de å få tilfeller av ødemsjuke både i januar og mars, til tross for at de i løpet av våren har fått optimalisert doseringa av syra.

– Konklusjonen så langt er at vannrensing ikke har klart å løse utfordringa med ødemsjuke hos oss. Vi mistenker nå at problemene skyldes circovirus, og har derfor flyttet vaksinasjonstidspunktet til to til tre uker før grising. Det ser foreløpig lovende ut, forteller paret.

Selv om renseanlegget ikke hadde ønsket effekt på problemet med ødemsjuke, synes de at reint drikkevann og rørsystem uansett er en fordel, og opplever andre positive virkninger.

– Vi har sett at purkene har større appetitt og dermed økt fôropptak, så vi synes vi har fått dyr som er i enda bedre hold, avslutter de.

Neste artikkel

Ung bonde med sans for det gamle