Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ti millioner kroner til Mædi-beredskap

Sauesykdommen Mædi dukket opp igjen i fjor etter mer enn 15 års fravær. Nå skal beredskapen styrkes, for å sikre bedre overvåking av viruset.

Norsk Landbruk var med da Mattilsynet tok Mædi-prøver i en sauebesetning i Verdal fjor sommer. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo
Norsk Landbruk var med da Mattilsynet tok Mædi-prøver i en sauebesetning i Verdal fjor sommer. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo

Etter mange år uten påvisning av Mædi-viruset i norske sauebesetninger, testet flere dyr i en besetning i Nord-Trøndelag positivt for viruset i fjor sommer, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider. I løpet av året har sykdommen spredd seg til flere besetninger, og er fremdeles pågående i Trøndelag. Utbruddet viser at det er behov for bedre diagnostikk og overvåking av sykdommen, og derfor har Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bevilget nesten ti millioner kroner slik at Veterinærinstituttet kan videreutvikle nasjonal beredskap. Prosjektet skal gå over tre år.

Mædi er en alvorlig, meldepliktig sykdom, som kan gi symptomer som tung pust, hoste, avmagring og jurbetennelse hos småfe. Den smitter gjennom nærkontakt mellom dyr, og kan gi store tap for næringa.

Viruset i det nåværende Mædi-utbruddet har vist seg å være svært likt det viruset som sirkulerte tidlig på 2000-tallet, noe som muligens kan tyde på at overvåkingsprogrammet ikke har klart å fange opp smitten. Da mædi ble oppdaget i fjor, ble det avdekket av det var noen svakheter med antistoff-testene som ble brukt i overvåkingsprogrammet, noe som kan ha bidratt til at viruset kan ha sirkulert uten å ha blitt oppdaget.

Annonse

I det treårige prosjektet, skal Veterinærinstituttet blant annet sammenligne de to antistoff-testene som brukes i dag, med en tredje test, i håp om å lettere kunne avdekke nye utbrudd, og unngå falske positive tester og unødvendig båndlegging av besetninger. I tillegg skal de måle sauers immunrespons mot ulike deler av viruset, og kartlegge genomet til viruset for å kunne sammenligne med det forrige utbruddet.

Det skal også ses på hvilke risikofaktorer som finnes for smitte innad i besetninger, og kontakten mellom besetningene skal kartlegges, for å kunne designe et bedre overvåkingsprogram.

Neste artikkel

Stadig på jakt etter bedre forvaltning av norsk ull