Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbyr importert Y-semin fra seks raser

Ingen norske hannceller å få av kjøttferaser før nyttår, men semin fra to okser er på gang.

HANNCELLER: Milo av Langmo står for tiden i England for å produsere Y-semin. Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno
HANNCELLER: Milo av Langmo står for tiden i England for å produsere Y-semin. Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Interessen for å få oksekalver med kjøttfegener fra melkekyr som ikke skal avles videre på er økende.

TYR HAR FOR TIDEN angusoksen 74087 Napolion av Bognes og charolaisoksen 70195 Milo av Langmo i England for å produsere Y-semin, men den blir ikke tilgjengelig hos Geno før ved årsskiftet.

Annonse

Derfor er det bare importert Y-semin å få av kjøttferasene det næremste halvåret. I Tyr sin oksekatalog på nett og i Geno sin nettbutikk kan man nå få hannceller av rasene angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, limousin og simmental.

FOR AMMEKUPRODUSENTER kan Tyr nå tilby importert kjøttfesemin av alle raser gjennom Geno sin nettbutikk. Beklageligvis kom seminen fra angusoksene 74095 Tonley Ezra og 74096 Fordel Lockdown for seint til at disse prioriterte fedrene kan gi aktuelle kandidater til den neste testomgangen på Staur.

Avkom fra disse oksene vil bli født utenfor tidsvinduet de må være født i neste år. Det er derfor bestemt at 74095 og 74096 vil være prioriterte fedre til test også neste år.

Neste artikkel

479 husdyrprodusenter har fått investeringstilskudd