Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine-eiere kan få mer i etterbetaling

Nå kan eierne få opptil 75 prosent av det årlige overskuddet.

Utbytte: Tines styre har besluttet at medlemmene kan få en større andel av utbyttet. Håpet er at større utbetaling skal kunne lette viktige investeringer i drifta. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Utbytte: Tines styre har besluttet at medlemmene kan få en større andel av utbyttet. Håpet er at større utbetaling skal kunne lette viktige investeringer i drifta. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Siden 2011 har etterbetalingene til Tines eiere ligget på 50 til 65 prosent av det årlige overskuddet. Nå har Tines styre vedtatt å øke handlingsrommet for etterbetaling, slik at eierne kan få utbetalt opptil 75 prosent av konsernets årlige overskudd.

Årsaken til at Tine ønsker å gi eierne en større andel av inntjeningene, er for å bidra til å lette nødvendige investeringer som melkebøndene må gjøre på gården sin. Blant annet håper styret at økt utbetaling, kan bidra til at flere har mulighet til å bygge om fra båsfjøs til løsdrift.

– Om lag 35 prosent av melka vår kommer fra gårder med båsfjøs i dag. Dette er melk vi trenger, og eiere vi ønsker å ha oss med også inn i framtida, sier styreleder i Tine, Marit Haugen, i en melding til Tines medlemmer.

For at handlingsrommet på 50 til 75 prosent skal kunne benyttes, må konsernets egenkapital være over 45 prosent. Ifølge Tines børsmelding for andre tertial 2020, ligger egenkapitalen så langt i år på rundt 50,2 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, er dette en økning på 1,8 prosent.

Annonse

De siste tre årene har etterbetalinga til Tines eiere ligget på 63,3 prosent i snitt. Selv om handlingsrommet for etterbetaling øker, vil styret vurdere den faktiske satsen fra år til år, ut ifra driftsresultatet og framtidige planer.

Neste artikkel

Anslår forholdstall på 1,07