Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine tar avgjørelse om frysepunkt i januar

Tine leter fremdeles etter forklaringer på hvorfor frysepunktet har endret seg i melketanker over store deler av landet i høst

Bønder over store deler av landet har i år erfart at frysepunktet i melka har endret seg. Foto: Kari M. Frøyland

I høst har melkeprodusenter flere steder i landet plutselig registrert at frysepunktet på melka har endret seg.

Flere steder har endringen vært såpass stor at bøndene frykter at de ikke lenger klarer å oppfylle kravet til elitemelk.

For å få elitemelktillegg stilles det krav til blant annet bakterienivå, celletall, sporer og melkas frysepunkt. Skal du motta elitemelktillegget kan ikke frysepunktet i melka være høyere enn -0,515 grader celsius i kumelk.

– Vi har denne parameteren for å unngå vanninnblanding i melka, sier direktør råvare i Tine, Eivind Kjuus.

Ikke vanninnblanding

Det er imidlertid på det rene at det ikke er vanninnblanding som er forklaringen på at produsenter både i innlandet, i Trøndelag, i Nord-Norge og ikke minst på Vestlandet har hatt problemer med frysepunktet i høst og vinter.

Annonse

– Fagrådgiverne våre prøver å komme til bunns i hva dette kan skyldes og om eksempelvis besetningsstørrelse, driftsform, konsentrert kalving eller den krevende fôrhøsten kan forklare endringen, sier Kjuus.

Han forklarer at frysepunktet i melk varierer i forhold til laktasjonsstadium, grovfôr, kraftfôr, helsetilstand, og andre fysiologiske tilstander.

Ifølge Kjuus er det i de fleste besetningene bare snakk om små utslag, men Tines konsernstyre skal på det første møtet i 2018 skal avgjøre om grenseverdiene skal justeres.

Dårlig fôr

Blant melkeprodusentene som har sett endringer i frysepunktet i år, er Johnny Langvatn i Gulen i Sogn og Fjordane.

Han har ikke mista elitemelktillegget, men undrer seg over hvorfor frysepunktet plutselig har endra seg.

– Frysepunktet hos meg har ligget stabilt på -0,536 i mange år, men begynte allerede tidlig denne høsten å krype opp mot -0.52. Jeg har ikke gjort noen endringer i driftsopplegget som kan forklare denne endringen, bortsett fra at fôrkvaliteten har vært dårligere enn vanlig, på grunn av sein slått og mye regn, sier melkeprodusenten.

Neste artikkel

DNA-kartlegging og embryo skal gi en mer klimavennlig ku