Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine vil ha mer fett i kumelka

Prognosene viser at det er behov for mer fett i melka etter utfasinga av Jarlsberg-eksporten.

MELKEFETT: Tine vil at norske melkeprodusenter skal strebe etter enda mer fett i melka. Arkivfoto: Norsk Landbruk
MELKEFETT: Tine vil at norske melkeprodusenter skal strebe etter enda mer fett i melka. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Selv om fettbetalinga er trappet opp de to siste åra, og melkeprodusentene har svart med å øke fettinnholdet i melka, viser prognosene til Tine at det er behov for enda mer melkefett.

For at melka skal bli så lønnsom som mulig er det viktig at sammensettingen av innholdet er optimal, som samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein.

Når osteimporten øker, samtidig med at eksporten blir redusert, vil det gi meieriet mindre overskuddsfett fra ystemelka. Dermed forskyves balansen mellom de ulike fraksjonene i melka.

Annonse

Å produsere melk der vi bare trenger fettet gir dårlig lønnsomhet fordi fett alene ikke kan bære kostnadene i verdikjeden.

– Vi tror derfor det fortsatt vil være rett å øke fettinnholdet i melka. Høyere fettinnhold er slik det ser ut nå, fortsatt det mest lønnsomme tiltaket for å dekke et framtidig fettbehov med norsk råvarer, sier konserndirektør for Tine Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård til Tine sine medlemssider.

I tillegg til å stimulere til økt fettinnhold i melka, jobbes det med flere tiltak som i sum skal sikre god balanse i melkemarkedet.

Neste artikkel

Kraftig økning i melkeforbruket