Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine vil videreutdanne melkeprodusenter i Hordaland

Vil forberede produsentene på store omstillinger

Norsk melkeproduksjon går gjennnom store omstillinger, og for å gjøre bonden bedre rustet tilbyr Tine Rådgiving nå et treårig utdanningsløp som vil gi framtidsbonden den nyeste kunnskapen og omfattende erfaringsutveksling med andre kolleger.

Stor omstilling

Tines bakgrunn for å sette i gang utdanningsløpet er at melkeprodusentenes forståelse av kyrs helse og produksjonsforhold må fornyes og videreutvikles, for at produsentene skal henge med på endringene i næringa.

Foreleserne på utdanningen vil være eksperter på sine felt, både norske og utenlandske.

Tolv temaer

De tolv temaene som skal gjennomgås er fôring, jurhelse og melkekvalitet, reproduksjon og fruktbarhet, kusignaler og adferd, klauvhelse, grovfôrkvalitet, kalveoppdrett, innredning og klima, buskapsutvikling, produksjonsøkonomi, sykdomsforebygging og smittevern.

Kurset vil kombinere forelesninger i plenum en dag med fjøsbesøk og erfaringsgruppe dagen etter. Hver erfaringsgruppe ledes av en Tine-rådgiver.

Oppstart i februar

Annonse

Det skal gjennomføres tolv todagerssamlinger fordelt over tre år, og utdanningstilbudet starter opp 20.februar 2019.

Forelesningen skal foregå på den gamle jordbruksskolen på Voss og koster 8000 kroner per år.

Neste artikkel

Dette betaler staten for melkekvoten din