Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Toksiner i fôret kan senke ytelsen

Mugg i grovfôret kan få store konsekvenser for produksjonen

Gunnhild Dangstorp er fjøsmester ved Kalvnes videregående skole. Foto: Dag Idar Jøsang Fjøsmester ved Kalnes vgs
Gunnhild Dangstorp er fjøsmester ved Kalvnes videregående skole. Foto: Dag Idar Jøsang Fjøsmester ved Kalnes vgs

Høsten 2016 falt melkeytelsen i fjøset på Kalnes videregående skole. Skolen produserer sitt eget fôr, og da Søren Lund, som er selger og rådgiver i Alltech Norge, fikk høre om en tilhenger med hvete som ble stående litt for lenge under innhøstinga, fikk han raskt mistanke om varmgang og utvikling av toksiner i hveten.

Uten vente på prøveresultater bestemte han og fjøsmester Gunnhild Dangstorp seg for å blande toksinbinder i fullfôret, og det ga resultater. En stund etterpå var melkeytelsen stabil og oppe på normalen igjen.

Men det er ikke bare toksiner korn og kraftfôr som kan skape problemer for drøvtyggere. Det kan også toksiner i grovfôret.

Det er noe vi har blitt oppmerksomme på de senere årene. Vi har ikke utført mange tester i Norge ennå, men i Finland og Danmark har vi tatt en del tester de par siste sesongene. Det har vist seg å være overraskende mye toksiner i grassurfôr, sier Lund.

Søren Lund vakuumpakker en fôrprøve han har tatt fra fôrbrettet. Den skal analyseres ved Alltech sitt laboratorium utenfor Dublin. Foto: Dag Idar Jøsang
Søren Lund vakuumpakker en fôrprøve han har tatt fra fôrbrettet. Den skal analyseres ved Alltech sitt laboratorium utenfor Dublin. Foto: Dag Idar Jøsang
Annonse

Han vil likevel ikke dramatisere funnene mer enn nødvendig. Drøvtyggere har en høy toleranse for toksiner. Det er bare når feil type toksiner passerer en kritisk masse, at det kan gå ut over helsa og produksjonen til dyra. Akkurat som i Norge strevde også finske bønder med mye nedbør og en vanskelig grovfôrhøst sesongen 2017. Prøvene viste urovekkende høye toksinverdier i grassurfôret mange steder.

– Det var ikke tilfeldig hvor kollegaene mine i Finland tok prøver. Prøvene ble tatt fordi man visste at produsentene hadde strevd med grasproduksjonen. Resultatene var likevel en vekker for mange, sier han.

På Kalnes fikk de høsten 2017 mistanke om toksiner i en plansilo med grassurfôr fra 2016. De begynte umiddelbart med toksinbinder i fullfôret, men på grunn av at skolen har mange ulike avløsere i julemåneden fikk de ingen sikker bekreftelse på hvilken effekt den hadde. Dessuten var plansiloen tom og skolen gikk over til å bruke grassurfôr fra 2017.

Dette er et lite sammendrag fra en lengre reportasje. Du leser mer om hvilke problemer toksiner i drøvtyggerfôr kan før med seg, om Alltech sin analyse, om toksiner og toksinbindere i Norsk Landbruk nummer 6, som kommer i postkassen til våre abonnenter denne uka. Er du ikke abonnent? Det kan du tegne her.

Neste artikkel

Frå problem til suksess