Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tomb dominerte Husdyrtreff nok en gang

Best på både spesialiserte storfekjøtt og sau

Dobbeltseier: Med to seire, ble Tomb i Østfold den mestvinnende landbruksskolen i konkurransen. Skolens elever var best på både sau og spesialisert storfekjøttproduksjon.

Husdyrtreff er en konkurranse hvor elever fra landets landbruksskoler konkurrerer i å skrive den beste oppgaven om spesialisert storfekjøttproduksjon, sau, melkeproduksjon, gris og kylling.

Stor deltakelse

Over 200 elever fra tretten landbruksskoler deltok i årets konkurranse.

Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2018 var ikke noe unntak. Skolens elever vant to av fem kategorier.

Veiing er viktig

Tomb-elevene var blant annet best på spesialisert kjøttproduksjon. Det er forholdsvis nytt at man kan levere oppgave innen dette emnet, men i år leverte fjorten grupper oppgave innen dette tema.

Vinnergruppa bestod av Roald Breivik, Brit Therese Kristiansen, Helene Marie Mølmen, Kari Mørck og Eivin Eide Reime.

Elevene viser at de har satt seg godt inni hva storfekjøttproduksjon er, samtidig som de har svart godt og grundig på oppgaven som omhandler samvirke og smittevern. Gruppa var den eneste som skriver om betydningen av veiing for å vurdere om kviga er klar for inseminering, samt i avlsarbeidet.

Ny kategori: Spesialiserte storfekjøttproduksjon er den nyeste kategorien i Husdyrtreff. I år kom det inn fjorten oppgaver. Elevene fra Tomb leverte den beste. Foto: Husdyrtreff

Fant forbedringsområder for sauen

Den andre kategorien Tomb-elevene stakk av med seieren i, var sau. Her bestod vinnergruppa av Eivind Berg, Olav Andreas Arntsen og Signe Elisabeth Grepperud.

På tross av at vinnerne bare går i andreklasse skrev de den beste oppgaven. Oppgaven gikk ut på å finne gode sammenhenger mellom en vestlandsbondes driftsopplegg og resultater. Elevene fant fram til forbedringsområder og kom med gode råd om hva bonden kunne gjøre for å forbedre sine resultater.

Svinaktig gode

Den beste svineoppgaven ble i år levert av Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas og Edvard Grande fra Mære landbruksskole.

Annonse
Trøndere på toppen: Elever fra Mære videregående stakk av med seieren i kategorien svineproduksjon. Foto: Husdyrtreff

I årets oppgave skulle elevene vurdere drifta på et svinebruk ut i fra en beskrivelse av gården, driftsopplegget og utskrifter fra Ingris. De skulle finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner for å forbedre resultatene. Det var også en oppgave som gikk på viktigheten av smittesluse og utforming av den.

Mange konkurrerte i melk

Det ble levert inn svært mange godt gjennomarbeida besvarelser i kategorien melkeproduksjon, men juryen valgte tilslutt ut Andreas Akse, Sondre Haugen og Steffen Fjellstad fra Mo og Øyrane videregående skole i Førde som årets vinner.

Kan mye om melk: Andreas Akse, Sondre Haugen og Steffen Fjellstad fra Mo og Øyrane videregående skole i Førde leverte årets beste oppgave innen melkeproduksjon. Foto: Husdyrtreff

Elevene fra Førde redegjorde godt for kontrollprogrammet for BRSV og BCoV og hvordan en gårdbruker bør forholde seg til dette. De diskuterte siste nytt innen avlsarbeid med blant annet GS-testing av hunndyr og bruk av kjønnsseparert sæd. Tradisjonen tro skulle elevene også analysere et årsresultat fra Kukontrollen.

Høna og egget

Innen fjørfe ble Astrid Amalie Hetland og Ola Heldal fra KVS-Lyngdal årets landsvinnere.

Oppgaven gikk ut på å komme med forslag til hvordan man best skal unngå at høner i frittgående systemer skal legge egg utenfor redet. Videre ble de utfordret til å komme med gode fagråd for å oppnå god luftkvalitet i hønsehus, med sikte på både god dyrevelferd for hønene og godt arbeidsmiljø for røkteren.

Oppgaven inneholdt også en vurdering av resultater fra en eksisterende eggprodusent, og temaet her var relatert til skallkvalitet.

En av oppgavene tok opp temaet narasin i kyllingproduksjonen, noe som har vært et høyaktuelt tema de siste årene.

Dyrevelferd i kyllingproduksjonen var også et tema. Hvordan kan man i praktisk produksjon aktivisere kyllingene? Egenrevisjonsskjemaet fra KSL var også innbakt i oppgaven.

Høna og egget: Astrid Amalie Hetland og Ola Heldal fra KVS-Lyngdal var landets beste på fjørfe. Foto: Husdyrtreff

Samvirkefokus

Husdyrtreff arrangeres av Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr for at samvirkeorganisasjonene skal komme i kontakt med ungdom som holder på med landbruksutdanning.

Alle oppgavene inneholdt et spørsmål om landbrukssamvirkene.

Konkurransen har vært arrangert i 36 år.

Neste artikkel

For mye egg