Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Torv er den klare vinneren

- Torv er det enkeltstående materialet som i størst grad stimulerer til positiv atferd hos smågris, forteller professor Inger Lise Andersen på NMBU.

Marko Ocepek og Inger-Lise Andersen på NMBU har studert hvilke rotemateriale som gir best effekt på smågris.
Marko Ocepek og Inger-Lise Andersen på NMBU har studert hvilke rotemateriale som gir best effekt på smågris.

Lek og utforsking er eksempler på positiv atferd, mens aggresjon, øre- og halebiting er eksempler på problematferd.

I et treårig prosjekt har forskere på Senter for husdyrforsøk på NMBU testet ut ulike rotematerialer på avvent smågris. Forsøkene er gjort i “Komforbingen”, som er en fødebinge utviklet av Andersen.

3-kombinasjoner

Forskerne har testet halm, surfôr, torv og Felleskjøpets Format Trivsel. De har også testet tre kombinasjoner av de ulike typene rotemateriale: Torv-surfôr-halm, Surfôr-pellets-torv og Halm,-pellets-torv.

Disse 3-kombinasjonene gir aller best effekt, og overgår også torv som enkeltstående rotemateriale.

Annonse

- Hvis smågrisene får gå i den bingen der de ble født i hele avvenningsperioden og frem til de er 25 kilo, og de enten får torv eller en av 3-kombinasjonene av rotemateriale to ganger daglig, så elimineres nesten problemene med øre- og halebiting, forteller Andersen.

Stimulifattig miljø

Ifølge Andersen plasseres smågrisene vanligvis i et stimulifattig miljø når de avvennes. Da er ofte øre- og halebiting, diare og slåssing ved blanding av nye dyr en utfordring..

- Men hvis de får rotemateriale to ganger om dagen reduseres eller opphører disse problemene. Vi ser også at de får mindre frykt for mennesker, har lettere for å utforske nye ting og blir bedre til å løse problemer sammen. Resultatet av dette er friskere og mer fornøyde dyr, og lavere veterinærutgifter for bonden, sier Andersen.

Neste artikkel

Nå kommer indikatoren som skal hjelpe deg å løfte dyrevelferden