Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tyr krever nedskjæringsforsøk

Tyr vil ha nedskjæringsforsøk som bevis på at det nye klassifiseringssystemet er rettferdig.

Krever bevis: Tyr vil ha nedskjæringsforsøk for å se hvordan det nye klassifiseringssystemet sammenfaller med slaktets virkelige verdi. Foto: Liv Jorunn Denstali Sagmo
Krever bevis: Tyr vil ha nedskjæringsforsøk for å se hvordan det nye klassifiseringssystemet sammenfaller med slaktets virkelige verdi. Foto: Liv Jorunn Denstali Sagmo

Etter at det nye klassifiseringssystemet for storfe ble innført ved årsskiftet har Tyr fått mange henvendelser fra medlemmer som mener det nye systemet ikke gir riktig verdsetting av slaktet.

– Vi har tatt opp dette med Animalia tidligere i år. Vi ba om forklaring på endringer i klasse og dermed verdsetting av slaktet, skriver daglig leder i Tyr, Oddbjørn Flataker i en e-post til Norsk Landbruk.

Trengte mer tid

Animalias tilbakemelding var at de trengte mer tid og dokumentasjon for å se om noe kunne forbedres eller rettes på og at de måtte ha tid til etter påske, men Tyr har enda ikke fått noen tilbakemelding.

– Inntrykket var at de mente det nye systemet ga riktig bilde av slaktets verdi, skriver Flataker.

Annonse

Krever nedskjæringsforsøk

For å finne slaktets virkelig verdi mener Tyr det må gjennomføres nedskjæringsforsøk av slakt av forskjellige klasser. Tyr ba derfor om at det ble gjort slike forsøk for å dokumentere slaktets verdi opp mot innføring av nytt system.

– Om det er gjort har vi enda ikke fått svar på, opplyser Flataker.

Han skriver videre at Tyr også har stilt spørsmål om det nye klassifiseringssystemet ivaretar krysninger på en god nok måte.

Møte 27.mai

Tyr skal ha et møte med Animalia 27.mai hvor partene skal gjennomgå de endringene som oppleves som urettferdige av Tyrs medlemmer.

– Vi forventer i dette møte at vi får dokumentert at de endringene som har skjedd med klassifiseringssystemet gir riktig verdi i forhold til slaktets virkelige verdi, avslutter Flataker.

Neste artikkel

Styrelederen