Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tyr lanserer kjønnsseparerte hann-celler på kjøttfe

Tyr starter med separering av hann-celler på Aberdeen Angus og Charolais

74085 Nanook av Høystad er én av tre okser av Aberdeen Angus som har god nok seminkvalitet for kjønnsseparering.
74085 Nanook av Høystad er én av tre okser av Aberdeen Angus som har god nok seminkvalitet for kjønnsseparering.

– En stor nyhet for alle som ønsker å spesialisere drifta på kjøttproduksjon, sier Tyr-rådgiver.

Etter noen utfordringer i produksjon er produktet endelig klart. Fra 15. desember tilbyr avlsorganisasjonen Tyr kjønnsseparert sæd fra kjøttfeokser.

– De første dosene er kommet tilbake til Norge, så nå er det bare for storfeprodusenter å ta i bruk, produktet forteller avlskonsulent Julie Vaagaasar i Tyr til Norsk Landbruk.

Avlsorganisasjonen tilbyr nå sæd som er separert på hann-celler, altså y-semin, som vil gi en oksekalv i 90 prosent av tilfellene.

– Dette vil gi nye muligheter for produsenter som ønsker å spesialisere drifta på kjøttproduksjon, sier Vaagaasar.

70195 Milo av Langmo er foreløpig eneste Charolais-okse som brukes til kjønnseparering.
70195 Milo av Langmo er foreløpig eneste Charolais-okse som brukes til kjønnseparering.

Y-celler kun på Aberdeen Angus og Charolais

I første omgang er det kun semin fra to raser som Tyr kan tilby hann-celler fra. Dette er Charolais med oksen 70195 Milo av Langmo, og Aberdeen Angus med oksene 74085 Nanook av Høystad, 74086 Nero Weeten av Haukabø og 74087 Napolion av Bognes.

– Kjønnseparering krever mer håndtering enn ved tradisjonell stråproduksjon, og kan være en hard prosess. Derfor må sædkvaliteten være av aller beste god kvalitet. I tillegg må det være okser som har de kvalitetene vi ser etter, sier Vaagaasar til Norsk Landbruk.

Etterhvert vil det også bli aktuelt y-sæd fra flere kjøttferaser, lover Tyr.

– Vi tar ut nye seminokser etter endt testing på Staur i mars. Da vil vi forhåpentligvis kunne ta ut okser av de ulike rasene, som har egenskapene som passer til y-seminproduksjon, legger hun til.

Annonse

Sendes og separeres i England

Selve prosessen med kjønnssepareringa skjer i Manchester hos selskapet Cogent. Siden separering av hann-celler ikke gjøres på det norske Anlegget hos Geno, forklarer Vaagaasar i Tyr.

Oksene står i Norge, og blir tappet på Store Ree. Deretter blir dosene sendt med kurér til England.

Prisen til produsent vil ligge på omlag 600 kroner, opplyser Tyr.

Kjøttfekalv på melkebruket

Satsinga på separering av hann-celler, er ikke bare for produsenter som driver med renraset ammekuproduksjon, mener avlsorganisasjonen. Det er like mye for krysningsbesetninger og som bruksdyrkrysning på melkebruket.

– Offensive melkebønder bruker allerede kjøttfe som krysning på de kyrne de ikke ønsker å rekruttere melkekyr etter. Som igjen gir et bedre dekningsbidrag på slaktet, forteller Vaagaasar.

Med nedskaleringen av melk i bakhodet, er en kjøttfekalv med kjøttfefar en god mulighet til å målrette produksjonen mot bedre økonomi i kjøttproduksjonen, mener avlsorganisasjonen.

73133 Nixon PP av Ødegård.
73133 Nixon PP av Ødegård.

PS: Tyr tilbyr allerede kjønnseparerte hunn-celler x-semin, fra Simmentaloksen 73133 Nixon PP av Ødegård.

Neste artikkel

Fikk nei, vurderte å sende dyra til slakt