Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tyr passerte 100 aktive avlsbesetninger

Økte seminsalget med 22 prosent

Tyr hadde som mål om å få 100 aktive avlsbesetninger i løpet av 2017. Nå melder de målet en nådd med glans da Tyr kan bokføre 102 aktive avlsbesetninger, opp fra 63 for bare to år siden. Neste mål er å ha 150 avlsbesetninger innen 2020.

Charolais er den største rasen med 32 avlsbesetninger, Aberdeen Angus kommer inn på andreplass med 21 besetninger og Limousin på tredje med 19. Deretter finner vi Simmental med åtte besetninger, Tiroler med tre og Blonde d `aquitaine med èn.

Annonse

Hele listen over de godkjente besetningene

Rasene og størrelsesforholdene mellom dem finner vi også raskt igjen i Tyrs statistikk for seminsalget i 2017. På topp i økning i antall doser finner vi Aberdeen Angus som økte salget med 75 prosent og solgte 1940 flere doser i 2017 kontra året før. I prosentvis økning er det en betydelig mindre rase som øker mest der Blonde d’Aquitaine har økt salget med 82 prosent i 2017.

Selv om det er Blonde d’Aquitaine som har prosentvis størst endring er det Aberdeen Angus som øker mest i antall solgte doser fra 2016 til 2017.

Neste artikkel

Fikk nei til avlsmillion