Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ull som plantedekke

Forskerne og næringa mener en altfor stor andel av norsk ull går til spille. Nå skal de teste egenskapene som kan gi ulla en ny renessanse.

Pådriverne bak prosjektet "VerdifULL"  har sett seg lei på at så mye norsk ull ikke blir brukt. Foto: Marit Glærum.
Pådriverne bak prosjektet "VerdifULL" har sett seg lei på at så mye norsk ull ikke blir brukt. Foto: Marit Glærum.

– Ull er et næringsrikt, biologisk nedbrytbart materiale med gode gjødslings- og jordforbedringsegenskaper. Blant annet kan ulla bidra til å holde på vann i tørre perioder. I tillegg markedsføres ullpellets som et middel for å holde snegler borte fra plantene, forteller Kirsty McKinnon fra NORSØK.

Et et prosjekt som har tittelen “VerdifULL” skal NIBIO, NORSØK og Animalia sette fokus på det uutnyttede potensialet som er i norsk ull. I prosjektet skal de blant annet se på mulighetene for å bruke ull som jordduk som holder ugras unna jordbærhagen, som et alternativ til plastdekke.

– Vi skal prøve ut både filtet ull og vevd tekstil og skal blant annet teste ut hvor raskt dukene brytes ned. Vi håper de varer så lenge at de kan brukes i både jordbær- og urtedyrking, sier McKinnon.

Annonse

Forskerne skal bruke ulltekstil fra Krivivev på Tingvoll.

– Å legge et vevd tekstil som jorddekke er vel eksklusivt, men ved å prøve ut ulike kvaliteter så håper vi å få frem kunnskap som kan bidra til å øke bruksområder og verdien til nedklassifisert ull. Den filtete duken har vi laget av uvasket ull. Dersom denne duken fungerer til formålet, vil det være et rimeligere alternativ til den vevde, forteller McKinnon.

Den tradisjonelle plastduken som brukes som dekke over plantene, byttes gjerne ut samtidig med jordbærplantene, etter 4-5 år. Plasten blir da et avfallsprodukt.

- Ulla derimot, vil fortsette å gjøre godt ved at den gradvis brytes ned og øker jordas fruktbarhet, tror forskerne.

Neste artikkel

Variasjon i velferden for norske griser