Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ung bonde ble årets ammekuprodusent

Oddbjørn er flink med veiing og registreringer i besetningen, noe som gjør det lett å vurdere produksjonen for å kunne finne eventuelle forbedringsområder. Foto: Evy Kavli/Åndalsnes avis.
Oddbjørn er flink med veiing og registreringer i besetningen, noe som gjør det lett å vurdere produksjonen for å kunne finne eventuelle forbedringsområder. Foto: Evy Kavli/Åndalsnes avis.

- Oddbjørn Engen har nytt og fint fjøs, det er god dyrevelferd, ryddig og rent. Han inseminerer selv, noe som medfører færre besøk av veterinær. Det er lite sjukdom i besetninga, og de tilfellene som har oppstått har blir tatt tak i tidlig. Det er god oppfølging av dyrene. Han har lang beitesesong med god utnyttelse av inn- og utmarksbeite, forteller besetningens veterinær.

Årets ammekuprodusent heter altså Oddbjørn Engen. Han driver en ammekubesetning i Innfjorden i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Oddbjørn tok over familiegården i 2015 og bygde nytt fjøs for to år siden. Tilrettelegging for god dyrevelferd og enkel håndtering var viktig. Han har nå bygd opp en besetning bestående stort sett av renrasa hereford. Friske og funksjonelle dyr vektlegges.

- I en oppbyggingsfase har en del dyr blitt utrangert på grunn av kalvingsproblemer, så det er i dag en ung kuflokk, forteller bonden.

For å sikre en god start for alle kalvene er Oddbjørns mål å være tilstede ved alle kalvinger.

Annonse

Besetningen hadde i 2018 37 årskyr med 44 kalvinger og 44 levendefødte kalver. Det gir 1,19 levendefødte kalver per årsku. De oppnådde et kalvingsintervall på 12,1 mnd. Innkalvingsalder var 26,5 mnd og andel førstegangskalvere var 50 prosent. Besetningen hadde ikke kalvetap i 2018. Gjennomsnittlig 200 dagersvekt per årsku var 333 kg. Korrigert for mordyrstørrelsen avvente hver ku 79,0 kg per 100 kg årsku. Dette plasserte Oddbjørn på toppen av årets rangering av beste ammekuprodusent.

I følge rådgiveren og veterinæren er Oddbjørn en målbevisst produsent som stadig søker ny kunnskap og som utfordrer rådgiverne og gjør rådgiverjobben ekstra spennende. Fjøset er bygget i 2015. Foto: Evy Kavli/Åndalsnes avis.
I følge rådgiveren og veterinæren er Oddbjørn en målbevisst produsent som stadig søker ny kunnskap og som utfordrer rådgiverne og gjør rådgiverjobben ekstra spennende. Fjøset er bygget i 2015. Foto: Evy Kavli/Åndalsnes avis.

Selv er han overrasket over at han blir tildelt prisen, men han innrømmer at det er svært hyggelig og en bekreftelse på at en gjør noe riktig.

- I gårdsdrifta har jeg veldig god hjelp av far. Kårkallen har erfaring som melkeprodusent, men solgte kvota i 2000 og gikk da over til ammeku. Ellers er det også fint at samboeren Inger Lise Busengdal hjelper til med dyra når hun har anledning. Gårdens junior, Jonas, er foreløpig bare 14 måneder, men når han blir stor skal han selv få velge om han vil drive med ammeku, sier prisvinneren.

Prisen deles ut av Nortura, KLF, Animalia og Tyr og alle ønsker å gratulere Oddbjørn.

Neste artikkel

Kartlegger bakterier som gir luftveisinfeksjoner