Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvider beitesesongen i almenningen

Lengre beitesesong, og kanskje også litt nedbør, kan gjøre en liten sau hoppende glad! Foto: Marit Glærum.
Lengre beitesesong, og kanskje også litt nedbør, kan gjøre en liten sau hoppende glad! Foto: Marit Glærum.

Romedal og Stange almenninger er to store skogeiendommer på Hedemarken. Nå har de bestemt seg for å hjelpe husdyrbøndene i sommervarmen og utvider beitesesongen i skogen.

- Som kjent er tilgangen til mat for dyrene en kjempeutfordring for tiden, og vi har i samråd med jegerne utvidet beitesesongen til 15. oktober. Om det fortsatt er mat å finne og beitearealene her kan utgjøre en forskjell, så kan det bli aktuelt å ytterligere utvide sesongen noe, skriver de.

Almenningen mener at utvidelsen ikke skal påvirke jakten i sælig grad.

Annonse

- Den enkelte jeger må bruke sunn fornuft i den forstand at man ikke nødvendigvis oppsøker arealer der dyrene flokker seg. Slik vi kjenner våre jegere er den etiske standarden svært høy, og vi regner med at alle gjør sitt for at dyrevelferden står i høysetet, skriver de.

Romedal Almenning regnes som landets største bygdealmenning ut fra produktivt skogareal. Totalarealet er på 243 000 dekar, hvorav ca 200 000 dekar regnes som produktiv skog. Stange Almenning er på 125 000 dekar.

- Allmenningene er en viktig ressurs for å produsere kjøtt på en bærekraftig måte. Utmarksbeite er miljøarbeid i praksis, skriver Romedal og Stange Almenning.

Neste artikkel

Grovfôrimportøren