Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Variasjon i velferden for norske griser

Tross flere registrerte avvik er det positiv utvikling på flere velferdspunkter i norsk svinehold. Men Mattilsynet mener det er for stor variasjon.

Dyrevelferdsprogrammet registrerer framgang på flere velferdskriterier på gris. Mattilsynet synes imidlertid det er for mange avvik. Foto: Dag Idar Jøsang
Dyrevelferdsprogrammet registrerer framgang på flere velferdskriterier på gris. Mattilsynet synes imidlertid det er for mange avvik. Foto: Dag Idar Jøsang

Gjennom fire år med dyrevelferdsprogram for svin og mer enn 12 300 rådgivingsbesøk i norske svinebesetninger, melder Animalia at de registrerer en positiv utvikling for flere viktige velferdsindikatorer. Samtidig har antall registrerte avvik ved tilsyn økt de siste to åra, sammenlignet med de to første åra med DVP. Ifølge Animalia kan en del av forklaringen være at veterinærene har blitt mer kjent med og trygge på sin rolle som rådgivere og kontrollører, og dermed finner flere avvik.

Mattilsynet mener likevel at det er for stor variasjon i hvordan norske griser har det. Gjennom 2021 og 2022 har de gjennomført inspeksjon i 582 svinebesetninger, og funnet ett eller flere avvik i mer enn halvparten av svineholdene

– For mange produsenter har brudd på regelverket knyttet til strø, rotemateriale og syke og skadde dyr. Men vi har også sett at mange svineprodusenter driver bra. Noen driver godt over kravene i regelverket, andre driver dårlig eller veldig dårlig, skriver de i en pressemelding.

Tildeling av rotemateriale og strø er blant punktene som Mattilsynet oftest finner avvik på. Hele en av tre oppfyller ikke kravene om nok rotemateriale, og en av fire fikk avvik på strømengde. Samtidig har andelen registreringer av tilfredsstillende mengde rotemateriale økt på DVP-tilsynene, mens andelen som scorer meget bra på dette området har gått ned i samme periode. I tillegg til avvik på rotemateriale og strø, registrerer Mattilsynet at nesten en av fire har for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.

Annonse

Tross flere avvik registrerer Animalia likevel en positiv utvikling på flere av velferdskriteriene for gris, gjennom Dyrevelferdsprogrammet. Blant annet har forekomsten av registrerte halesår i forbindelse med slakt, gått gradvis nedover i løpet av disse fire åra. Selv om problemet med halebiting er sammensatt, med flere ulike utløsende årsaker, er stress trolig en viktig grunn til at atferden kan oppstå. Mindre halesår kan derfor tyde på at svineprodusentene har blitt flinkere til å legge forholdene til rette for grisene, skriver Animalia.

Også bruken av fiksering, i henhold til unntakene som finnes i regelverket, har gått ned i denne perioden, og andelen produsenter som aldri benytter seg av fiksering har gått opp.

Flere av registreringene i Helsegrissystemet viser at forholdene for norske griser har blitt bedre i perioden etter at dyrevelferdsprogrammet for svin ble innført, skriver Animalia. Likevel ser de et behov for å kalibrere produsentene og DVP-veterinærenes vurderinger opp mot Mattilsynets vurderinger.

Neste artikkel

Sju dyr manglet øremerker, fikk forflytningsforbud på 100 storfe