Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Veileder for hest i næring

Sammen med hestenæringen har Regjeringen utviklet en ny hesteveileder.

Karen Anna Kiær bruker hesten aktivt i drifta på gården. Nå lanserer Regjeringen en veileder for hest i næring. Foto: Marit Glærum

– Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold, skriver LMD i en pressemelding.

Hesten har en viktig rolle også i landbruket. Særlig gjennom ulike Inn på tunet-tilbud, men også som tilleggsnæring for gården på andre måter.

Annonse

– Hesten kan ha en rolle i reiseliv, terapi, arbeidstrening og rusrehabilitering. Likevel er næringsvirksomhet og arbeidsplasser innen sektoren begrenset. Det vil regjeringen gjøre noe med, skriver de.

Den nye hesteveilederen skal fungere som et oppslagsverk og inneholder faktabasert informasjon, kontaktinformasjon, lenker til aktuelt regelverk og eksempler som viser hvordan man kan satse og få suksess. Veiledningen kan være et viktig verktøy både for offentlig ansatte og hestebransjen selv.

Neste artikkel

Lyst og luftig i nytt ammekufjøs