Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi importerer mindre og eksporterer mer kjøtt

Økt produksjon av storfekjøtt i Norge gjør at vi importerer mindre fra utlandet.

Vi produserte om lag 7 700 tonn mer kjøtt i Norge i fjor, og det førte til at importen ble redusert med 5 800 tonn. Samtidig økte eksporten av kjøtt med 3 400 tonn. Det skriver Animalia i sin årlige rapport, Kjøttets tilstand.

Målt i prosent ble kjøttimporten redusert med 24 prosent i 2017. I alt importerte vi 24 300 tonn kjøtt, noe som var 5 800 tonn mindre enn året før.

Det aller meste av reduksjonen henger sammen med at vi har økt produksjonen av norsk storfekjøtt, og derfor har mindre behov for import. Tallene viser at den norske produksjonen økte med 3 500 tonn, mens importen ble redusert med 5 400 tonn. I alt importerte vi i fjor 16 500 tonn storfekjøtt.

For de øvrige kjøttslagene var det små endringer. Importen av sau og geit gikk ned for det fjerde året på rad, og var i fjor på 400 tonn. Året før importerte vi 900 tonn sau- og geitekjøtt.

Annonse

Samtidig som importen av kjøtt har gått ned har eksporten økt. I fjor ble det totalt eksportert 10 600 tonn, som var 3 400 tonn mer enn i 2016. Svinekjøtt utgjorde vel 70 prosent av eksporten, og i alt ble det eksportert 7 500 tonn svinekjøtt.

Faktisk økte også eksporten av storfekjøtt fra 200 til 900 tonn, mens eksporten av kjøtt fra sau og geit økte fra 9 til 1 145 tonn.

Netto importerte vi 13 700 tonn kjøtt i fjor. I tillegg kommer vel 19 000 tonn i form av privat grensehandel.

I 2017 brukte vi 281 000 tonn kjøtt, som var 1 200 tonn mindre enn i 2016. Om vi fordeler gjennomsnittet på 53,3 kilo kjøtt per innbygger på de ulike kjøttslagene fordeler det seg slik: Storfe 14,2 kilo, sau og lam 3,5 kilo, svin 20,7 kilo, fjørfe 10 kilo og vilt 1,1 kilo. 3,7 kilo er uspesifisert.

Neste artikkel

Jeg velger meg grått