Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil lage klimafôr med rødalger

Tester om fôr med rødalger fra Portugal kan redusere metanutslippet fra norske kyr.

KLIMAFÔR: Med rødalger i dietten, håper forskerne at denne melkakua kan produsere mindre metan. Foto: Kristin Bergo
KLIMAFÔR: Med rødalger i dietten, håper forskerne at denne melkakua kan produsere mindre metan. Foto: Kristin Bergo

For at landbruket skal nå målet om å kutte fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030 er det mange kloke hoder som jobber for å finne ut hvilke tiltak som bør iverksettes. En av løsningene som ofte snakkes om, er å finne måter å redusere klimagassutslippet fra norske drøvtyggere. Siste nytt på den fronten er et prosjekt som skal teste ut om rødalger fra Portugal kan bidra til at kyr raper mindre metan.

Rødalgene er av typen Asparagopsis, og det er det norske selskapet NjordAQtech som er leverandør. Algene har migrert til Portugal fra Asia gjennom skipstrafikk, og regnes som en uønsket art der, fordi den fortrenger andre arter, skriver Tine.

I laboratorieforsøk har rødalger vist seg å kunne redusere produksjonen av metan med opptil 80 prosent. Algene inneholder trihalometanet bromoform, som er et stoff som bidrar til å redusere metanproduksjonen i vomma, skriver Tine. De tror imidlertid ikke at algene vil ha like god effekt i det virkelige liv, som det har hatt under test på laben.

Annonse

– Laboratorieforsøk er ikke alltid direkte overførbart til det vi ser i felt, og det har vært brukt en høyere dosering enn vi skal teste i dette forsøket. Men vi mener det er grunn til å være optimistiske med tanke på effektene av denne fôrtilsetningen, sier Kim Viggo Weiby i pressemeldinga fra Tine.

Han er Tines leder for prosjektet, som er et samarbeid mellom Tine, Geno og Bondelaget.

Mellom 9. mai og 6. juni har melkekyr fått tilsatt rødalger i miks sammen med grovfôr og kraftfôr, samtidig som metanutslippet har blitt målt i Genos Greenfeed-metanmåler. Nå er det tid for å analysere resultatene, for å se om algene har hatt noen effekt på metanproduksjonen. I tillegg skal de kontrollere at kvaliteten på melka ikke blir påvirket av fôrtilsetninga.

Neste artikkel

Lengre vekstsesong gir nye muligheter