Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil redusere omsetningsavgifta på melk

Tine anslår et forholdstall på over 1,03 og anbefaler en reduksjon i omsetningsavgiften på 20 øre fra nyttår.

Tine forventer lavere kostnader knytta til oppkjøp av melkekvoter i året som kommer, og anbefaler derfor redusert omsetningsavgift. Foto: Kristin Bergo
Tine forventer lavere kostnader knytta til oppkjøp av melkekvoter i året som kommer, og anbefaler derfor redusert omsetningsavgift. Foto: Kristin Bergo

For å finansiere det ekstraordinære oppkjøpet av melkekvoter som har pågått i år, blei omsetningsavgiften satt opp med åtte øre per liter fra i fjor, til 30 øre per liter i år. Ifølge Tine har norske melkebønder i år solgt 35,2 millioner liter grunnkvote til staten, til en verdi av 480 millioner kroner.

Bortsett fra oppkjøp av geitemelkskvoter, forventer Tine at det ikke blir flere kostnader knytta til oppkjøp av kumelkkvoter i året som kommer. I tillegg forventes det at norske ku- og geitebønder vil levere henholdsvis 1510 og 19,9 millioner liter melk i 2021. Derfor ønsker styret i Tine nå å redusere omsetningsavgiften fra 30 til 10 øre per liter, for både ku- og geitemelk. Samtidig anslår de at forholdstallet kommer til å ligge på mellom 1,03 og 1,05 i det kommende året.

Annonse

Dersom Landbruk- og matdepartementet velger å vedta anbefalingen, vil den nye omsetningsavgiften tre i kraft fra 1. januar 2021.

Neste artikkel

Jobber hardt for å bli heltidsbonde