Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Yngre og tyngre lam

Tall fra Sauekontrollen viser utvikling de siste 20 åra.

STØRRE: Tilveksten på lam fra veiing på våren til veiing på høsten blir bedre år for år.
STØRRE: Tilveksten på lam fra veiing på våren til veiing på høsten blir bedre år for år.

Årsmeldinga fra Sauekontrollen ble ferdigstilt før påske, og i den forbindelse har Animalia sett på utviklinga på noen måltall de siste 20 årene.

– Vi kan slå fast at lammetallet var lavt, så økte det noe på tidlig 2000-tallet, men har de siste årene gått noe ned igjen. Det henger mest sannsynlig sammen med redusert vektlegging på høyt lammetall i saueavlen. Tilveksten på lamma fra fødsel og fram til veiing og avvenning på høsten, blir bedre og bedre. Noen få gram forbedret tilvekst per lam per dag, utgjør mange kilo høstvekt for alle lam på landsbasis, skriver de på sine sider.

Annonse

– Tabellen viser at lammene i 2020 var 16 dager yngre ved slakt, enn hva de var i 2000. I tillegg til at de er yngre, ser vi også at tilveksten fra fødsel og fram til slakt har økt med 16 g/dag. Slaktevekta har gått noe opp, og slakteklasse har blitt forbedret med to hele klasser, fra O+ til R. Fettgruppa er stabil, noe som vitner både om god tilvekst på dyra og bønder som er flinke til å slakte lam, etter hvert som de er slaktemodne, skriver Animalia.

Tall fra årsmeldinga til Sauekontrollen for 2020 viser videre at det stadig blir færre besetninger med sau, og færre søyer, i Norge. I fjor var det 600 besetninger og 56 000 søyer færre enn for to år siden. Videre forteller tallene fra 2020 at våren var sein mange steder i landet, og at lammene derfor var eldre ved beiteslipp enn normalt. Tilveksten på lammene på våren var totalt sett noe lavere enn året før, men når høsten kom, var den totale tilveksten likevel på høyde med tidligere år.

Neste artikkel

Variasjon i velferden for norske griser