I 2023 vil Mattilsynets tilsyn av plantevernmiddelbruk konsentrere seg spesielt om bruk på gårder nær overflatevann, og langs elver og bekker som renner ut i disse, melder Mattilsynet. I den forbindelse avholder de et gratis, digitalt, veiledningsseminar om riktig bruk av plantevernmidler, spesielt rettet mot produsenter som holder til nært overflatevann.

Kurset skal blant annet ta for seg funksjonstesting av spredeutstyr, journalføring, riktig bruk av preparatene i henhold til etikett, avhending av utgåtte preparater og hvordan redusere risikoen for at sprøytemidler kommer på avveie. Det vil også bli en gjennomgang av kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabiler i nærheten av vann.

Selv om webinaret først og fremst er rettet mot de som bruker sprøytemidler i nærheten av vann, kan alle interesserte delta. For å sikre at alle finner en tid som passer seg, gjennomfører Mattilsynet seminaret to ganger, en gang på dagtid og en gang på kvelden. Det foregår onsdag 22. mars klokka 12.00 og torsdag 23. mars klokka 20.00.