Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan bli lettere for bondens familie å få BU-tilskudd

En forskriftsendring kan gjøre det lettere for bønders ektefelle, samboer og barn å tilskudd til å etablere tilleggsnæring på gården.

Ifølge dagens regelverk er det bare eier den som eier en landbrukseiendom eller et landbruksforetak som kan søke om støtte til investeringer i forbindelse med etablering, oppgradering eller modernisering av driftsapparatet på gården. Du må også være registrert som eier for å søke støtte til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Nå ønsker Landbruks- og matdepartementet å utvide kretsen som kan søke BU-midler.

Annonse

– Vi ser at dagens regelverk i noen tilfeller kan gi en uheldig avgrensning. Det gjelder særskilt i de tilfellene hvor ektefelle eller samboer verken er eier av landbrukseiendommen eller registrert foretak, men likevel ønsker å etablere annen landbruksbasert næring på gården. Det kan også gjelde neste generasjon, skriver departementet i høringsbrevet.

Høringsbrevet er sendt ut til blant annet Norges bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Hanen og Norges Gartnerforbund og Oikos. Fristen for å si sin mening er 23. november 2018.

Neste artikkel

Slik lykkes du med gårdsutsalg