Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nyttige erfaringer

SKAL DU LYKKES PÅ BØRS eller i åker, må du ta litt risiko. Er du villig til å ta sjansen på noe nytt, kan du i denne utgaven få bedre innsikt i hvordan du dyrker åkerbønner, hvordan du rigger deg for best mulig avlinger med havre, eller hvordan du driver pløyefritt uten bruk av glyfosat.

ETTÅRIGE BELGVEKSTER har de siste årene skutt fart i Norge, og 2020 ble et rekordår, ifølge rådgivere vi har snakket med. De fleste sortene krever lang veksttid, men det finnes tidligsorter som gjør dette interessant som forgrøde, enten du har jordene dine langs Oslofjorden eller rundt Mjøsa. Utfordringa er at åkerbønner stiller strenge krav til både jordsmonn, vann og ugrasbekjempelse. Du må dessuten være særs nøye med såmengden, slik at du får tett nok bestand, som gir god avling, og samtidig er tynn nok til at den ikke legger seg.

MED ET PROTEININNHOLD på 30 prosent kan mer åkerbønner bidra til større norskandel i kraftfôret. Dette er ønsket av industri og forbrukere, og bidrar til å legitimere norsk husdyrhold i klimasammenheng. I dag importerer vi over 150 000 tonn protein til kraftfôr i landbruket, og Nibio mener at Norge har et potensial til å dyrke cirka sju prosent av denne råvaren selv.

Annonse

TRADISJONELLE KORNSORTER kan imidlertid ta en større skjerv av kraftfôret på egen hånd. I denne utgaven har vi besøkt melkeprodusent Tore Nordli på Løten, som har økt fettprosenten med to tideler, ved å bruke alkalisert havre i fôrmiksen.

SKAL DU SÅ HAVRE denne våren, gjør du lurt i å bla opp på side 40. Her deler vi erfaringer fra 300 bønder, som har svart på undersøkelsen fra Norsk Havreforening. Her kan du dra nytte av erfaringer som er gjort med sortsvalg, gjødsling og plantevern. Og det beste av alt er at alle funnene kan lastes ned i et regneark, der du kan sammenligne avlingsresultatene etter sort, geografi og såtidspunkt.

God lesing!

Neste artikkel

Gjør godt for jorda