Dyrevelferdsprogrammene innebærer både obligatoriske besøk av en egen DVP-godkjent veterinær minst hver 18. måned, og nettbaserte kurs om atferd og velferd for sau, melder Nortura.

På de obligatoriske veterinærbesøkene går veterinær og dyreholder sammen gjennom drifta og besetningen, og vurderer hva som er bra, og hva som kan forbedres. Det som blir gjennomgått er blant annet fysiske forhold ved dyra, som klauver, hold og eventuelle sykdomstegn, og ressursene dyra har tilgang til, som vannkar, liggeplass og eteplasser. Hovedformålet med besøket er at veterinæren skal veilede, for å bidra til å oppnå enda bedre dyrevelferd, men dersom det er alvorlige avvik, kan veterinæren også gi en frist for å ordne opp. For bønder som registrerer i Sauekontrollen, er besøket også en mulighet til å få målrettet veiledning mot å forbedre eventuelle utfordringer som finnes i drifta.

Programmene er utarbeidet for å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge, og at næringa følger opp et kontinuerlig arbeid for bedre dyrevelferd, skriver Nortura på sine sider. I første omgang er det kun de som har mer enn 30 vinterfôra sauer ved tellinga 1. mars, som er inkludert i programmet, men etterhvert er planen at alle som leverer slakt og søker produksjonstilskudd skal med.

Så fort nettkurs og veterinærbesøk er unnagjort, vil du få godkjent status i DVP Sau. Programmet er planlagt å komme i gang mot slutten av 2023.