Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antallet melkeroboter øker i Norge

...men i Danmark og Sverige blir det færre.

Automatikk: Dansk landbruk er i ferd med å vokse fra melkeroboten, mens stadig flere nordmenn bytter ut det konvensjonelle melkeanlegget med automatisk melking.
Automatikk: Dansk landbruk er i ferd med å vokse fra melkeroboten, mens stadig flere nordmenn bytter ut det konvensjonelle melkeanlegget med automatisk melking.

Mens antallet melkeroboter i Danmark og Sverige er på vei ned, øker det stadig like mye i Norge. Også i Finland og på Island blir det flere melkeroboter år for år.

Les også: De har kjøpt Norges første Merlin-robot

Ved utgangen av 2016 var det 1 726 besetninger som melket med robot i Norge. Legger man til at 87 av disse har to roboter kommer vi fram til at det var 1 813 roboter i sving ved årsskiftet. Om utviklingen fortsetter vil Norge ha flere melkeroboter enn Danmark om et par år. Det viser tall fra Nordiske Meieriorganisasjoners Samarbeidsutvalg for Melkekvalitetssamarbeid (NMSM).

Kilde: Seges

I Danmark har nemlig antallet melkebruk med automatisk melking (AMS) sunket hvert år siden 2011, fra over 900 til 749. Men fordi et gjennomsnittlig dansk AMS-bruk har 2,9 melkeroboter, hadde Danmark ved årsskiftet 2 153 roboter.

Les også: Nå kommer stølsroboten

Manuell: Antallet melkeroboter går gradvis nedover i Danmark. Robotarbeidskrafta erstattes med manuell arbeidskraft.

Annonse

Sverige ligger noen år etter Danmark i utviklingen. Svenskenes knekkpunkt kom i 2014, da de hadde i underkant av 1 100 bruk med AMS. Fortsetter utviklingen vil færre enn 1 000 svenske melkebruk melke med robot i løpet av dette året. Med et snitt på 1,8 melkeroboter per besetning finnes det omtrent like mange melkeroboter i Sverige som i Norge.

Les også: Kjøpte DeLaval-robot nummer 1 000

Både i Finland og på Island fortsetter både tallet på bruk og tallet på roboter å øke, men ikke like fort som i Norge. Finland har trolig allerede passert 1 000 bruk med AMS allerede, og med 1,5 roboter i snitt per bruk finnes det rundt 1 500 roboter i sving på finske melkebruk.

Kilde: Seges

Tallene viser at Island kryper sakte men sikkert oppover mot 200 AMS-bruk, og et gjennomsnittsbruk har 1,2 melkeroboter.

Om man sammenligner hvor stor andel av kyrne som blir melket med AMS er Norge og Island klart på topp. Tallet i Norge er vel 40 prosent, mens Island bare er et lite prosentpoeng etter. I de øvrige nordiske landene ble mellom 25 og 30 prosent av kyrne melket i robot.

Neste artikkel

Lely stopper salg i Russland