Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er årets jordleiepriser

Store forskjeller fra landsdel til landsdel

God tilgang: Mange steder i landet er grunneieren bare glad for at noen vil holde jorda i hevd.

Landbruksdirektoratet har samlet inn jordleiepriser for 2014 fra alle landets jordbrukskommuner og har fått svar fra 218 kommuner.

Det er stor forskjell fra landsdel til landsdel, men kommunene melder også om store variasjoner innad i kommunen. Faktorer som kan spille inn er for eksempel hvor sentralt i kommunen eiendommen ligger, hvor stor den er, avlingsnivå, samt tilgang til vann og vanningsanlegg.

Dyrt gras i Rogaland

Leieprisen på grasareal har gått litt opp på Østlandet, i Telemark/Agder, på Vestlandet og i Nord-Norge, mens den har gått litt ned i Rogaland.

Prisnivået er likevel høyest i Rogaland. Her kan folk betale 550 kroner per mål for den beste jorda.

Den billigste jorda, finner vi i Nord-Norge. Selv jord av topp kvalitet kan leies ut gratis i denne delen av landet.

Dårlig jord leies ut gratis eller til motyting i alle landsdeler. Ofte er den som leier ut glad for at arealet blir holdt i hevd, slik at man hindrer gjengroing.

Stabil pris på kornjord

Leieprisen på kornjord har vært stabil siste året. Det har vært en liten nedgang i Telemark/Agder, mens det har vært en liten oppgang i Trønderlag siden i fjor.

På Østlandet må man betale mellom 200 og 550 kroner for god jord, mens tilsvarende priser i Trøndelag er fra 150 til 400 kroner per dekar.

I Telemark/Agder og Trøndelag kan man få leie dårlig kornjord til rundt 40-50 kroner per mål.

Annonse

Dyrere grønnsaksjord på Østlandet

Grønnsaksjord har blitt betydelig dyrere på Østlandet det siste året, mens prisene har gått ned i Rogaland og på Vestlandet.

På Østlandet er prisene helt oppe i 1800 kroner per dekar, mens ingen betaler mer enn 400 kroner per dekar i Nord-Norge.

På Østlandet er prisene helt oppe i 1800 kroner per dekar, mens ingen betaler mer enn 400 kroner per dekar i Nord-Norge.

Gjennomsnittsprisen på potetjord har endra seg mye det siste året. Prisene på Østlandet har gått kraftig opp, og også i Agder/Telemark har prisene steget med ti prosent. I Rogaland og på Vestlandet har potetjord imidlertid blitt billigere.

Billige beiter

Beiteprisene er generelt lave i hele landet, og prisen på både kulturbeiter og utmarksbeiter gikk ned fra 2014 til 2013. Dette skyldes god tilgang på beiteområder i mange deler av landet, og at stadig flere ønsker å holde vegetasjonen nede på eiendommene sine.

Selv om Rogaland har den største nedgangen i beitepriser, har de fortsatt landets høyeste priser.

Neste artikkel

Hva har du krav på om du mister landbruksareal til veiformål?