Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer protein i dansk korn

Endrede gjødselnormer har gitt resultater

I mai år fikk danske bønder en landbrukspakke av regjeringen som inneholder 30 punkter som skal styrke dansk landbruk.

Et av punktene i landbrukspakken er at gjødselnormene er endret, slik at bøndene kan tilføre mer nitrogen til vekstene sine. 

Det danske selskapet Seges har sett på årets kornavlinger og analysert proteininnholdet i høsthvete og bygg.

Annonse

Tallene viser at den økt gjødselmengde har gitt en positiv effekt på proteininnholdet i årets korn. Forsøkene viser at proteininnholdet i høsthvete har steget med 0,4 prosentpoeng, mens proteinprosenten i bygg har økt med hele 0,8 prosentpoeng.

- Den økningen vi har sett i protein, stemmer godt overens med det vi har forventet.  Når man tilfører mer nitrogen, øker man også proteinnivået. Når normen stiger igjen til neste år, forventer jeg at proteininnholdet stiger ytterligere, sier Lars Bonde Pedersen, landskonsulent for korn hos Seges, til Maskinbladet i Danmark.

Neste artikkel

Håndholdt apparat måler kornkvalitet