Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå får du RMP-tilskudd til bievennlige frøblandinger og seterturisme

Landbruksdirektoratet utvider lista over tiltak som kan søke RMP-midler

Tilskuddsordningen Regionalt miljøprogram (RMP) ble innført i 2005 for å stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre egen gård eller leiejord mer miljøvennlig.

Nasjonale retningslinjer

Ordningen har fungert godt, men det har samtidig vist seg at det har vært ulik praksis i de ulike fylkene. I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt at det skal være felles nasjonale retningslinjer, og nå er det nye nasjonele miljøprogrammet lansert.

Med en lik standard over hele landet, vil det bli lettere å sammenlikne og vurdere effekten av de ulike miljøtiltakene som gjøres på gårdsbruk over hele landet.

Annonse

Utvida liste

I tillegg til tiltakene som har eksistert fra før, introduseres det nå tre nye miljøtiltak som bønder kan søke tilskudd om gjennom regionale miljøtilskudd:

• områder sådd med frøblandinger som er gunstige for bier (pollinatorer)

• seterdrift tilrettelagt for turisme i form av bevertning, formidling, overnatting eller kulturtilbud.

• beite eller slått av områder med trua naturtyper

Driver du næringsvirksomhet i form av matservering, formidling av kulturhistorie eller overnatting på setra di, kan du nå søke RMP-tilskudd.

Neste artikkel

Ode til leiejord