Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt kraftfôr reduserer metanutslippene

Kan redusere utslippene fra storfe med 15-20 prosent

Felleskjøpet lanserer et nytt kraftfôr som de mener kan redusere metanutslippene med 15-20 prosent. Arkivfoto: Camilla Mellemstrand
Felleskjøpet lanserer et nytt kraftfôr som de mener kan redusere metanutslippene med 15-20 prosent. Arkivfoto: Camilla Mellemstrand

Kua har fått gjennomgå som klimaversting, fordi hun raper metan og dermed bidrar til klimagassutslipp i atmosfæren.

Nå har Felleskjøpet immidlertid lansert et nytt fôr som kan bidra til å redusere problemene.

I disse dager slippes en ny versjon av drøvtyggerfôrserien Formel Biff, som reduserer metanutslippene fra storfe.

ESSENSIELLE OLJER

Årsaken til det mer klimavennlige kraftfôret heter Agolin Ruminant og består av essensielle oljer.

Ved å tilsette dette produktet hemmes metanproduksjonen i vomma, samtidig som fôreffektiviteten hos dyra øker med fem til åtte prosent.

– Dette er et gjennombrudd på drøvtyggere. Vi påvirker og reduserer metanproduksjonen, samtidig som vi øker utnyttelsen av fôret. I praksis betyr det at produsenter får flere kilo kjøtt på samme mengde fôr. Det betyr bedre økonomi for produsenter, samtidig som storfekjøttproduksjonen blir mer klimavennlig, sier Knut Røflo, administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Han viser til at det er gjort en rekke vitenskapelige fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene av Agolin Ruminant på både okser og mjølkekyr.

Her har tilsetningen redusert produksjonen av metangasser med 15-20 prosent.

Forsøkene viser at utslippet av metan reduseres med rundt 10 kg årlig per okse.

Annonse

CO2-DEKLARERER ALT KRAFTFÔR

Norge skal kutte sine klimagassutslipp betydelig innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Landbruket spiller en viktig rolle for å nå denne målsetningen. Kravene om en mer bærekraftig husdyrproduksjon og reduksjon av klimagasser opptar hele næringen.

Gjennom prosjektet «Klimasmart landbruk», som blant annet jobber med å kartlegge utslipp knyttet til driften på den enkelte gård, jobber Felleskjøpet med måling og bedre kunnskap på feltet.

– Felleskjøpet er bondens partner og har et viktig ansvar på vegne av hele næringen. Vi lanserer derfor CO2-deklarering på alle våre kraftfôrvarianter. Slike målinger gir muligheter til å sette bærekraft inn i et økonomisk system, slik at vi kan ta bedre beslutninger i klimaspørsmål. Det som ikke kan måles, kan heller ikke styres skikkelig, og dette gir oss viktig kunnskap for å møte klimautfordringene, forklarer Røflo.

Fôrutvikling har bidratt sterkt til resultatfremgang og klimagevinster de senere årene.

Bedre innsikt om klimaavtrykk vil bety mye for å utvikle det fôret som gir høyest ytelse og minst mulig klimapåvirkning.

Neste artikkel

Anbefaler svak økning for ammeku