Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil regjeringa få fart på øko-landbruket

Dialogforum og økologiprogram skal gi mer økologisk produksjon.

Fredag 25.mai la regjeringa fram sin splitter nye nasjonale strategi for økologisk landbruk.

Strategien tallfester ikke hvor stor den økologiske produksjonen skal eller bør være, men tar utgangspunkt i at produksjonen skal styres etter forbrukernes etterspørsel.

– Den sterke veksten i omsetning av økologisk mat gir muligheter for norske bønder som vil legge om eller øke sine økologiske produksjoner. Potensialet er særlig stort for økologiske grønnsaker, frukt og kornprodukter, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

DIALOGFORUM

Hovedgrepene i regeringens strategi er at det skal etableres et dialogforum der sentrale aktører innen økologisk produksjon, foredling, omsetning og forbruk kan møtes for samordna innsats.

Det skal også etableres et økologiprogram som med utgangspunkt i utfordringer i verdikjeden kan bidra til en mår målretta og effektiv bruk av virkemidler over jordbruksavtalen.

Annonse

Strategien legger videre opp til å rette innsatsen mot tre områder: Kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede.

–Det er utfordringer i verdikjeden, som det er viktig å ta tak i. Vi må ha en sterkere kobling mellom produksjon og marked, der signalene fra forbrukerne i større grad når produsentene. Samarbeid og dialog gjennom hele verdikjeden er et viktig satsingsområde, sier Dale.

ØKOTILSKUDD FRA FØRSTE ÅR

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å øke satsinga på økologisk landbruk med 9,2 millioner kroner, noe som medfører en satsing på 172,8 millioner til økologisk landbruk totalt. Det blir også gitt økte tilskudd til økologiske grønnsaker, frukt, bær og poteter, samt melkeku, sier Dale.

Et viktig tiltak i årets landbruksavtale er at det fra 2019 skal utbetales tilskudd på areal under omlegging til økologisk drift allerede første året.

Oikos Økologisk Norge skulle ønske regjeringas strategi var med ambisiøs. Organisasjonen ønsket seg et konkret prosentmål for både produksjon og forbruk og en forpliktende opptrappingsplan.

Neste artikkel

Lykkes ikke i samarbeidet med FK Agri