Da Anne-Helene Sommerstad Bruserud skulle ta over grisehuset til faren, innså hun at endringer måtte til. Løsninga ble å flytte 30 purker og tilhørende slaktegris ut i skogen. Foto: Kristin Bergo
Da Anne-Helene Sommerstad Bruserud skulle ta over grisehuset til faren, innså hun at endringer måtte til. Løsninga ble å flytte 30 purker og tilhørende slaktegris ut i skogen. Foto: Kristin Bergo

Tjener bedre med svin på skogen

ANDEBU: Da Anne-Helene Sommerstad Bruserud (26) overtok drifta av farens grisehus, jobbet hun 80 prosent ved siden av. For å gjøre produksjonen lønnsom, måtte hun legge om drifta.

Neste artikkel

Effektiv harving mot kveke