Om Norsk Landbruk

Visjon: Norsk Landbruk skal gjøre gårdsdrifta mer lønnsom.

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere og skriver om husdyr-, planteproduksjon og driftsteknikk. Målsetting er å gi leseren uavhengige råd og ny kunnskap som kan bidra til mer rasjonell drift og bedre økonomi. I tillegg gir bladet leseren ferske nyheter fra maskinbransjen og forskning i inn- og utland, samt nøkkeldata på redskaper som er aktuelle for norske gårdbrukere. Det skal lønne seg å lese Norsk Landbruk!

Norsk Landbmandsblad som senere ble Norsk Landbruk kom ut for første gang allerede i 1882, da som en ukesavis hvor formålet var kunnskapsformidling om nye metoder og midler innen landbruksfaget. Norsk Landbruk har et opplag på 10.965 og hadde ved siste lesertallsmåling 94.000 lesere.

Utgivelsesplan 2018:
Utgivelse Dato for utgivelse Tema
*1/2 31.januar Teknikk og planteproduksjon
3 14.februar
4  28.februar
5 14.mars
*6 4.april Teknikk og planteproduksjon
7 25.april
8 9.mai
*9 23.mai Teknikk og planteproduksjon
10 13.juni
11 27.juni
*12/13 22.august Teknikk og planteproduksjon
14 5.september
15 19.september
*16 3.oktober Teknikk og planteproduksjon
17 24.oktober
18 7.november
19 21.november
*20 12.desember Teknikk og planteproduksjon