Om Norsk Landbruk

Visjon: Norsk Landbruk skal gjøre gårdsdrifta mer lønnsom.

Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere og skriver om husdyr-, planteproduksjon og driftsteknikk. Bladets målsetting er å gi bøndene uavhengige råd og ny kunnskap som bidrar til økt lønnsomhet og mer rasjonell drift på gården. Redaksjonen fokuserer på økonomi og det å gi leseren et godt grunnlag til å foreta investeringer i gårdsdrifta.

Det skal lønne seg å lese Norsk Landbruk!

Norsk Landbmandsblad som senere ble Norsk Landbruk kom ut for første gang allerede i 1882, da som en ukesavis hvor formålet var kunnskapsformidling om nye metoder og midler innen landbruksfaget. Norsk Landbruk har et opplag på 10.771 og hadde ved siste lesertallsmåling 77.000 lesere.