Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

1000 søker tilskudd for avlingssvikt

Gras- og fruktdyrkere hardest ramma

VÅTT OG TØRT: Det har vært et kjedelig år for mange grovfôrprodusenter. Foto: Bendikte Tveit, NLR Øst
VÅTT OG TØRT: Det har vært et kjedelig år for mange grovfôrprodusenter. Foto: Bendikte Tveit, NLR Øst

Både tørke og enorme nedbørsmengder har preget vekstsesongen 2022 i ulike deler av landet, og flere enn normalt har sett seg nødt til å søke om avlingsskadeerstatning, melder Landbruksdirektoratet. Selv om sesongen ikke er fullstendig over, og flere søknader kan komme inn, viser Landbrukdirektoratets prognoser at det er ventet rundt 1000 søknader dette året. Til sammenligning blei det sendt inn 500 søknader om tilskudd for produksjonssvikt i 2021, mens det etter tørkesommeren 2018 kom inn mer enn 15 000 søknader.

Hardest ramma dette året er grovfôrprodusenter, som har slitt med både tørke og fuktig vær. I fylkene Oslo og Viken, Vestfold, Telemark og delvis Agder, har avlingene vært nede i 50 prosent av et normalår, hovedsakelig som følge av tørre forhold. Langs nesten hele kysten, fra Vestland og opp til Nordland og deler av Troms og Finnmark, er det derimot regn som har vært problemet, og selv om avlingene har vært gode, har mange slitt med ulagelige kjøreforhold. Fordi mye av grasmengdene står uhøsta, er det derfor anslått en avling på rundt 60 til 70 prosent, sammenligna med et normalår. Det er imidlertid fortsatt mulig at noe av arealene kan høstes, dersom det blir gode forhold utover høsten.

Annonse

Også mange fruktdyrkere har hatt en langt fra optimal sesong, med både følgeskader etter frost, dårlig pollinering i en kald vår, noe skadedyrproblematikk og utfordrende værforhold. For produsenter i Vestfold og Telemark er det estimert en avlingssvikt på 25 til 30 prosent, og også i vestlandsfylkene er det forventet lavere avlinger enn normalt.

For korn viser foreløpige prognoser at det ligger an til å bli et godt normalår, med 100 til 110 prosent av normalavling.

Har du opplevd avlingssvikt på mer enn 30 prosent, men enda ikke søkt om tilskudd, er fristen 31. oktober.

Neste artikkel

Stor variasjon i årets grovfôravlinger