Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

20 år med VIPS

Varsling Innen PlanteSkadegjørere er fortsatt relevant.

Foto: Skjermdump VIPS
Foto: Skjermdump VIPS

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er utviklet av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Rådgivingstjenesten registrerer angrep av skadegjørere i felt, mens NIBIO leverer klimadata og tar seg av utvikling, drift og vedlikehold av systemet. Meteorologisk institutt leverer værprognoser, som brukes i varslingsmodellene.

NIBIO FORTELLER at de nylig har gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan norske potetbønder bruker denne offentlige, finansierte tjenesten. Rapporten viser at over 60 prosent bruker VIPS selv, eller mottar rådgiving basert på varsler i VIPS. Andelen som bruker VIPS selv, øker med bruksstørrelse.

– Vi gjør slike undersøkelser for å få vite hvor mange som selv bruker tjenestene i VIPS, men også for å få tilbakemelding på hva som kan gjøres bedre, sier Berit Nordskog, som er forsker og prosjektleder for VIPS i NIBIO.

– Jeg er glad for at dyrkerne, som er avhengige av å ta riktige beslutninger, bruker VIPS som bekreftelse på egne valg. VIPS er et verktøy for å ta bedre beslutninger i vekstsesongen. Å få bekreftelser, bygger opp erfaring for å ta gode valg videre. Dette er også en god bruk av VIPS, forklarer prosjektlederen.

ANSVARLIG FOR BRUKERUNDERSØKELSEN, forsker Asbjørn Veidal i NIBIO, kan fortelle at skjema ble sendt ut til alle dyrkere med to dekar potet eller mer, det vil si 1 070 produsenter. Av dem svarte 369 dyrkere på hele eller deler av undersøkelsen.

– For potetdyrkerne er det viktig å produsere poteter av høy kvalitet, å unngå resistensutvikling mot plantevernmidler, ikke belaste miljøet unødvendig og å sikre størst mulig inntekt fra planteproduksjonen, forteller Veidal.

20-årsjubileet til VIPS skal forhåpentligvis markeres med et fagseminar til høsten, skriver NIBIO.

Hva får du?

I 2021 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler, rognebærmøll og gråskimmel i jordbær. VIPS inneholder skadeterskler for vurdering av bekjempingsbehov mot potetsikade, bladlus i korn og rapsglansbille i oljevekster, samt meldinger om overvåking av skadegjørere og fagmeldinger.

SVAR: NIBIO har nylig gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan norske potetbønder bruker VIPS. Arkivfoto: Norsk Landbruk
SVAR: NIBIO har nylig gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan norske potetbønder bruker VIPS. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Neste artikkel

Kritisk for høstkornet i øst