Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

60 millioner kroner til skogplanting

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å fordele ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

På grunn av korona-pandemien vil Landbruks- og matdepartementet gi tilskudd på to kroner per skogplante denne våren. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
På grunn av korona-pandemien vil Landbruks- og matdepartementet gi tilskudd på to kroner per skogplante denne våren. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Koronaepidemien medfører store utfordringer for skogplantingen nå i vår. Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter, men tilgangen på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere er sterkt redusert på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Landbruks- og matdepartementet har derfor, gjennom omdisponering av midler, åpnet for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020, til sammen inntil 60 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å administrere tildelingen.

– Det er naturlig nok stor interesse for når og hvordan denne tildelingen kommer, og vi kommer med nærmere praktisk informasjon om dette i løpet av denne uken, sier Vibeke Tronstad Selnes i pressemeldingen. Hun er seksjonsleder for skog i Landbruksdirektoratet.

Neste artikkel

Inviterer skogeiere til fagseminar