Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

700 grønt-produsenter på arbeidsgiverkurs

Gartnerhallen kurser produsentene sine, med mål om å ha de beste arbeidsgiverne i grøntnæringa.

ANSETTER MANGE: Grønt-næringa er arbeidskrevende og avhengig av mange ansatte i sesongen. I vinter har Gartnerhallen kurset sine medlemmer for å sikre at de har god kunnskap om det å være arbeidsgiver. Foto: Kristin Bergo
ANSETTER MANGE: Grønt-næringa er arbeidskrevende og avhengig av mange ansatte i sesongen. I vinter har Gartnerhallen kurset sine medlemmer for å sikre at de har god kunnskap om det å være arbeidsgiver. Foto: Kristin Bergo

I vinter har mer enn 700 av Gartnerhallens produsenter vært på obligatorisk arbeidsgiverkurs i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving.

– Kurset har fått gode tilbakemeldinger, og gir oss dermed et godt grunnlag for videre arbeid for å bygge kompetanse om arbeidsgiverrollen, sier organisasjonssjef i Gartnerhallen, Arve Gladheim i en pressemelding.

Mange av produsentene i grønt-næringa er helt avhengig av arbeidskraft i de travleste sesongene. I lys av fjorårets store mediedekning av arbeidsforholdene hos enkelte, har Gartnerhallen lansert en fem-punktsplan for å sikre god kunnskap om hvilke ansvar og plikter som følger produsentene som arbeidsgivere.

I tillegg til obligatorisk arbeidsgiverkurs, har de også sørget for at informasjon om viktige tiltak rundt arbeidsforholdet er lett tilgjengelig på sidene sine. Der kan du blant annet laste ned standardiserte arbeidsavtaler og lese om regler rundt arbeidstid, boforhold og lønn.

Annonse
Arve Gladheim er organiasjonssjef i Gartnerhallen. Foto: Gartnerhallen
Arve Gladheim er organiasjonssjef i Gartnerhallen. Foto: Gartnerhallen

– Det er et betydelig ansvar å holde oversikt over avtaler, lovkrav, timelister, lønnsutbetalinger og HMS-rutiner i en allerede hektisk periode, men dette ansvaret må vi ta. Da er det viktig å være godt forberedt, sier Gladheim i pressemeldinga.

På grunn av koronapandemien er det ekstra utfordrende å få tak i kompetent arbeidskraft til sesongen, også i år. Selv om grønt-næringa forbereder seg på en sesong med mange uerfarne hender, håper de at det skal bli lettelser, slik at det blir lettere å få inn rutinerte ansatte, bosatt i andre land.

Neste artikkel

Bedre helse med melk fra gamle raser